Uusimmat viitteet

 • Palvelinvirtualisointi Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä VMware vSphere -ratkaisulla 

  Mäkelä, Veli-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän työn aiheena on toteuttaa palvelinvirtualisointiympäristö Seinäjoen koulu-tuskuntayhtymän käyttöön. Palvelinvirtualisoinnista on viime vuosina tullut alan standardi haettaessa kustannussäästöjä, joustavuutta ja ...
 • Ohjelmiston suunnittelun ja testauksen kehittäminen: : Case Gapassi -projekti 

  Vainionpää, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön kehityshankkeena on tuottaa ohjelmistoprojektiin liittyvää dokumentaatiota Gapassi-ohjelmistoprojektiin Galileo Oy:n käytettäväksi. Gapassi-projekti käsittää tarjousten- ja tilaustenhallintasovelluksen ...
 • Verkoston federoitu pääsynhallinta : Esimerkkitapauksena Psykoppi 

  Naumanen, Markku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli tutkia ja analysoida yhteisen käyttäjätunnistusmallin soveltuvuutta verkosto-organisaation oppimisympäristön käyttäjätietojen hallinnassa ja verkko- oppimisympäristön käyttöönottovaihetta. ...
 • Verkko-oppimisympäristö aikuiskoulutuksen monipuolistajana 

  Mäkelä, Marika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyö käsittelee verkko-oppimisympäristön käyttöönoton merkitystä ope-tuksen monipuolistajana Suupohjan ammatti-instituutissa. Aluksi käsitellään, mitä verkossa opettaminen vaatii opettajalta. Onko uuteen ...
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietoteknisten laitteiden hankintaprosessien analysointi 

  Kattelus, Jarmo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on analysoida tietoteknisten hankintaprosessien ny-kytila ja tutkia hankintaprosessien kehittämisvaihtoehtoja Seinäjoen koulutuskun-tayhtymässä. Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää tietoteknisten ...
 • LTSP-järjestelmä ratkaisuvaihtoehtona 

  Etelä, Ritva; Niskala, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli tutkia ja selvittää Linux LTSP-järjestelmää ratkaisuvaihtoehtona oppilaitoksessa käytettävästä käyttöympäristöstä ja käyttöjärjestelmäkokonaisuudesta. Tavoitteena oli kuvata toimeksiantajalle ...