Uusimmat viitteet

 • Henkilöasiakkaiden lakipalveluiden tuotteistaminen 

  Mäkelä, Anne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä tukimateriaalia Oma Säästöpankin lainopillisia toimeksiantoja laativat tarvitsevat työnsä tueksi. Tavoitteena oli selvittää, miten tuotteistamisen keinoin palveluprosessia ...
 • Tukea ja apua työnkuvan muutoksessa 

  Hakala, Anna-Mari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykypäivänä muutokset tapahtuvat nopeaan tahtiin ja mukana pysyminen vaatii työntekijältä paljon, koska uuden oppimisen lisäksi pitää työn perustehtävät hoitaa ohella. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, miten työntekijöitä ...
 • Rekrytointiprosessin kehittäminen : Case: Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry 

  Rantamäki, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry (EPJT ry) on Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva jääkiekkoerotuomarikerho. Erotuomarikerhon toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavissa kunnissa ja kaupungeissa pelattavat jääkiekko-ottelut: ...
 • Yrityksen strategian päivittäminen tulevaisuuden ennakoinnin avulla : Case Moment 

  Lahti, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kaupan ala on murroksessa. Varsinkin vaatekauppa on kovassa muutoksessa, koska vaatteita ostetaan yhä enemmän verkkokaupoista. Tässä opinnäytteessä mietitään Moment-vaateketjun strategiaa. Moment toimii kivijalkaliikkeenä ...
 • Työvaatteiden kierrätysmalli Ekovalinta : Case Image Wear Oy 

  Härkönen, Satu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyön toimeksiantajana toimi tamperelainen työvaateyritys Image Wear Oy. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää yritykselle työvaatteiden kierrätysmalli, jota testataan ensin Tampereen työvaatemyymälässä, ja joka on ...
 • Pk-yrityksen strateginen kehittäminen : Case: Ilon Kopse 

  Ekola, Teea (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää pk-yrityksen strategisen kehittämisen merkitystä yhdessä etelä-pohjalaisessa pienyrityksessä vuosien 2013 2016 aikana. Kehittämishankkeen aikana ilmeni, että strategisesta ...
 • Oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan kehittäminen : Case Ahlman: Henkilökunnan kansainvälisyysosaaminen 

  Ilmasti-Koivisto, Raija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kansainvälisyystaidot ovat tärkeimpiä tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja yhä globaalimmassa maailmassa, jossa työvoima ja ihmiset liikkuvat yli rajojen. Kielitaidon ja kulttuurien tuntemus mainitaan yleensä ...
 • Tapahtuman mallintaminen kauppakeskusmiljöössä 

  Mäenpää, Piia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kauppakeskusmiljööseen sopiva tapahtumakonsepti kohdennetulle asiakaskohderyhmälle, tässä tapauksessa seniori-ikäisille yli 65-vuotiaille. Kokonaisvaltaisesti tapahtuman mallinnuksen ...
 • Täydentävän rahoituksen hankkeiden valmisteluprosessin kehittäminen : Case Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 

  Pukkinen, Jaana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön päätavoite on kehittää täydentävän rahoituksen hankkeiden valmisteluprosessia ja laatia prosessista vaiheittain etenevä prosessikaavio. Työ sai alkunsa, kun Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ...
 • Vastuullisuus kilpailuetuna finanssialalla 

  Asikainen, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Liiketoiminnan rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja yrityksiltä odotetaan yhä enemmän vastuullisuutta. Lainsäädännön ja sopimusten noudattamisen lisäksi yritysten odotetaan tuovan lisäarvoa toimintaympäristöönsä ja ...
 • Ensisaannon automaattisen laskennan mahdollisuudet Epec Oy:n elektroniikkatuotannon automaattisilla testauslaitteistoilla 

  Mäkelä, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ensisaannon mittaamisen voidaan katsoa olevan merkittävässä roolissa tuotannollisessa toiminnassa jossa suoritetaan tarkastamista tai testaamista. Ensisaannon mittaamisen avulla voidaan mitata valmistettujen tuotteiden ...
 • Murroksesta monikanavaiseen vähittäiskauppaan 

  Mäntymäki, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Vähittäiskauppa on murroksessa, ja verkkokauppa kasvaa. Kuluttajan ostokäyttäytyminen on muuttunut. Tuotteiden ostaminen on kuluttajille monivaiheinen prosessi, missä teknologia on vahvasti mukana. Mitä suurempaan osaan ...
 • Matalan kynnyksen koulutusmallin kehittäminen Stadin aikuisopistossa: Case Passari 

  Mäkynen, Timo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää uusia opintopolkuja toisella asteella opiskeleville nuorille, jotka eivät ole vielä varmoja tulevaisuuden uravalinnastaan sekä vailla työtä tai opiskelupaikkaa oleville nuorille ...
 • Kansallisen tukiohjelman toimeenpanoprosessin kehittäminen julkishallinnossa 

  Sokura, Piritta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä kehitetään kansallisen tukiohjelman toimeenpanoprosessi julkishallinnolle. Työ sai alkunsa, kun vanha ohjelmakausi päättyi ja uusi ohjelmakausi 2014 - 2020 toi mukanaan uudet EU-säädökset ja kansallisen ...
 • Liikeidean innovointiprosessi tulevaisuuden ennakoinnin avulla 

  Metsälä, Maarit (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan innovointiprosessia, jolla tulevaisuudentutkimuksen avulla yritetään löytää liikeidea perustettavalle yritykselle. Viitekehyksenä liikeidean innovoinnille käytetään Kirsti Soraman kehittämää ...

Näytä lisää