Uusimmat viitteet

 • Sigfox alarm device 

  Wahlroos, Harri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Modern traffic controllers are usually connected to supervision centers via the internet or mobile phone network. Also older traffic controllers are used, which don’t have remote access, or remote access was not selected ...
 • Lääkinnällisen laitteen ohjelmiston ylläpito : prosessien parantaminen 

  Helminen, Hemmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was commissioned by Evondos Ltd, which is a Finnish healthcare service company. The objective of the thesis was to improve procedures and work methods in the Evondos software maintenance. An additional ...
 • Creating a low budget advertisement video for a game company 

  Mäkelä, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main goal of this thesis was to study what people generally find appealing in advertisement videos that are made for the game industry with minimal budget. The study includes two videos designed for the Turku Game Lab ...
 • System center service manager 2016 käyttöönotto : Service Manager ja Self-Service Portal 

  Nurmi, Jerry (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  SCSM eli Microsoft System Center Service Manager on työkalu, jolla yrityksessä pystytään hallinnoimaan IT palveluiden toimintaa. Ohjelmisto on osa System Center tuoteperhettä, ja keskittyy palvelunhallintaan vika-, muutos ...
 • Rewarding players with audiovisual cues : giving feedback through visual effects 

  Aho, Jami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this thesis is to have a look into why rewarding and guiding players with audiovisual feedback is important. To see what means real-time visual artists have, to accomplish this and how they have been used ...
 • Mobiilipelien käyttöliittymien vertailu : mobiilipelimoottorin suunnittelu 

  Laaksonvuo, Jaana (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehtävänä opinnäytetyössä oli verrata markkinoilla olevia Android-pohjaisia mobiilipelejä ja vertailla jo olemassa olevissa peleissä olevia käyttöliittymäominaisuuksia. Opinnäytetyön toimeksiantajalla on kehitteillä oma ...
 • Verkkosovelluksen käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestaus 

  Rantanen, Jarkko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käytettävyys on ominaisuus, joka ilmenee käyttäjän ja tuotteen välisessä vuorovaikutuksessa. Tietokoneiden ja mobiililaitteiden määrän lisääntyminen ja kehittymisen myötä erilaisia ohjelmistoja ja käyttöliittymiä on nykyään ...
 • Teippirullan suoristamisen automatisointi Mimaki CG160fx II -leikkuriin 

  Reunanen, Antti-Veikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on suunnitella laite, jolla pystytään helpottamaan mainosalalla käytettävien leikkureiden käyttöä. Teippiarkkien leikkaamiseen liittyvien toimintatapojen seuraaminen ja niihin perehtyminen nosti esiin ...
 • VR epämukavuus ja sitä ehkäisevät pelisuunnittelulliset keinot 

  Kilpeläinen, Antta (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis is to examine the current generation virtual reality technology and software alongside the possible side effects some users experience while using them. Symptoms such as nausea and disorientation ...
 • Game design process - remaking a DOS game : case Triplane: Furball 

  Oksman, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to introduce the various phases of the game development cycle, starting from the planning and design phase and ending in the almost ready-to-be released product. This was achieved by reviewing ...
 • Exploring modern methods of 3D asset creation 

  Lindsten, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of the thesis is to research the modern methods of 3D modeling. Because the methods are evolving at a rapid rate, some of the methods are already outdated and replaced with more modern approaches in the industry. ...
 • Tietoturvapoikkeaman havaitseminen suuressa organisaatiossa 

  Ollikainen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Organisaatioiden tietoturvassa on usein puutteita havaita tietoturvapoikkeamat ajoissa tai kokonaan. Tämä opinnäytetyö tarkastelee, mitä keskeisiä tietoturvauhkia yrityksiin kohdistuu ja miten niitä voidaan havaita keskitetyn ...
 • Ajanvarauspalvelun automaatiotestaus : suunnittelu ja toteutus 

  Lehtonen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Automaatiotestaus tarkoittaa sitä, että käsin tehtävät testit ohjelmoidaan suorettavan automaattisesti. Tämän seurauksena testit voidaan suorittaa nopeammin ja kustannustehokkaammin. Opinnäytetyön tavoite oli luoda ...
 • Verkon rakentaminen mikrokanavatekniikalla 

  Mäkinen, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kuituverkon rakentamista mikrokanavilla. Työssä käydään läpi mikrokanavaverkon rakentamisen eri vaiheita suunnittelusta rakentamiseen ja verkon ylläpitoon sekä eroja perinteisen verkon rakentamise ...
 • Yrityksen tietoturvan testaus ja kehitys : kohteena theFIRMA 

  Nurmi, Jerry (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia Turun ammattikorkeakoulun ICT-projektioppimisympäristölle theFIRMAlle tietoturvatestaus ja -kartoitus. Työn tavoitteena oli auttaa toimeksiantajaa tunnistamaan mahdolliset puutteet ja ...

Näytä lisää