Uusimmat viitteet

 • Vaikuta tarinan voimalla : tarinajohtaminen yleisissä kirjastoissa 

  Hämäläinen, Marjo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tarinoilla on kautta aikain säilytetty tietoa, välitetty tietoa eteenpäin ja pidetty vuosituhansien ajan yhteisöjä kasassa. Kautta aikain ihmisiä on myös johdettu tarinoilla. Uskottavimman ja vaikuttavimman tarinan kertojasta ...
 • Parempi osaaminen, parempi asiakaskokemus : spontaani palaute ketterän oppimisen välineenä 

  Lohikoski, Riina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen asiakkailleen on yritykselle menestymisen edellytys. Sosiaalisessa mediassa asiakaskokemukset leviävät vauhdilla ja asiakkaat etsivät tietoa verkosta. Erinomaisia asiakaskokemuksia ...
 • Muuttuva kirjastoammattilaisuus : osaamistarpeet Espoon kaupunginkirjastossa 

  Helle, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kirjastoissa on käynnissä muutosten vyöry uuden kirjastolain tultua voimaan vuonna 2017. Uusia tehtäviä ovat esimerkiksi tarjota pääsy kulttuurisisältöihin sekä tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ...
 • Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille 

  Suominen, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maapallon kantokyky on rajallinen ja olemme tulleet siihen tilanteeseen, että on kyseenalaistettava nykyiset toimintamallit ja etsittävä uusia ja kestävämpiä ratkaisuja. Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan ...
 • Sidosryhmäanalyysin merkitys rakennusprojektin onnistumisessa 

  Tammi, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sidosryhmäanalyysin merkitystä rakennusprojektin onnistumisessa ja saada käsitys sidosryhmäanalysoinnin nykytilasta suomalaisissa pk-rakennusliikkeissä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, ...
 • Osaamisen kehittämisen toimintamalli ulosottolaitoksessa 

  Rokala, Ulla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ulosottolaitoksessa on käynnissä rakenneuudistushanke (URA), jossa täytäntöönpanotehtäviä on tarkoitus uudistaa siten, että jatkossa täytäntöönpano jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, perustäytäntöönpanoon ja ...
 • Tunteet ja tulevaisuus asiantuntijoiden Twitter-viestinnässä 

  Kunnari, Pia-Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä DEEVA-hankkeen kanssa, jossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia tiedontuotannossa. Tämän kautta halutaan ymmärtää esimerkiksi asiakkaiden kokemuksia uudella ja syvemmällä ...
 • Asiakassuhteiden johtamisen välineet isännöintiyrityksissä 

  Junnila, Annastiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakassuhteiden johtamisen nykytilaa ja mahdollisuuksia isännöintialalla. Lisäksi työssä tutkitaan asiakassuhteiden johtamiseen liittyvien työvälineiden hyödyntämis- ja kehittämismahdollisuuksia. ...
 • Hiljainen tieto yrityksen fuusiossa 

  Norri, Kristiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä hiljaiselle tiedolle tapahtuu, kun yritys fuusioidaan. Samalla tarkasteltiin tunteiden merkitystä hiljaisen tiedon jakamisessa fuusion eri vaiheissa. Tämän opinnäytetyön ...
 • Sisäisen talousraportoinnin ja taloudellisten riskien hallinnan kehittäminen Turun ammattikorkeakoulussa 

  Salmelainen, Krista (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin toimeksiantajaorganisaation talousraportoinnin nykytilaa ja sen kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi selvitettiin toiminnassa esiin nousevia taloudellisia riskejä ja niiden hallintakeinoja. ...
 • Kunnan taloussuunnitteluprosessin parantaminen : tapaustutkimus kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin parantamisesta 

  Mikkola, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida kunnan taloussuunnitteluprosessi. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja kohteena oli Turun kaupunki. Tutkimuksessa kuvattiin nykytila sekä tehtiin suosituksia prosessin ja siihen ...
 • Vakuutusala vuonna 2025 : LähiTapiolan suurasiakasyksikön asiakkaiden toiveet ja odotukset 

  Lauren, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden toiveita ja odotuksia vakuutusyhtiö LähiTapiolaa kohtaan tulevaisuudessa. Tutkimukseen haastatellut yritykset ovat LähiTapiolan suurasiakasyksikön kokoluokan ...
 • Innovaatiokumppanuus kehittämistyön alustana 

  Aho, Emilia; Puistovaara, Janina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hankintayksiköiden käyttöön ehdotus toimintamallista innovaatiokumppanuusmenettelyn toteuttamiseksi siten, että menettelyn jokainen vaihe (valmisteluvaihe, kilpailutusvaihe ja ...
 • Mediaseurantatyökalun hyödyntäminen myyntityössä 

  Ekmark-Saarela, Heli-Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mediaseurantatyökalun hyötyjä myyntityössä. Työ toteutettiin käyttämällä yhtä markkinoilla olevaa mediaseurantatyökalua keväällä 2018 sekä haastattelemalla kolmea referenssiyritystä, ...
 • Myyntihenkilöstön osaamisen johtamisen prosessimalli 

  Jalonen, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata osaamisen johtamiseen tarkoitettu prosessi, jossa osaamista kehitetään hiljaista tietoa levittäviä vertaiskoulutusmenetelmiä avuksi käyttäen. Työn tarkoituksena on kuvata prosessin ...

Näytä lisää