Uusimmat viitteet

 • Kuljetinjärjestelmän mallintaminen tuotannon laaduntarkkailuun 

  Kaarela, Aleksi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa asiakasyritykselle kuljetinjärjestelmä, johon sisältyy kamerajärjestelmä. Kuljetinjärjestelmään sisältyvän kamerajärjestelmän tehtävänä on tarkastaa höylältä ...
 • Liiketoimintastrategian laatiminen mikroyritykselle : Case Pressan Katit lastenkonsertti 

  Backman, Jani (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kvalitatiivisen eli laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa Pressan Katit lastenkonsertti -yritykselle työkaluja yritystoiminnan kehittämiselle kohti visiota, joka on jatkuvuuden varmistuminen. Tavoitteenani ...
 • Selvitys tuotannon logistiikasta ja varastoinnin tehokkuudesta 

  Poutiainen, Niko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin suomalaiselle yritykselle, Bet-Ker Oy:lle, joka sijaitsee Ylivieskassa. Opinnäytetyössä perehdyttiin tehdasalueen ja valuhallin sisäisiin materiaalivirtoihin nykytilanteessa ja uusissa layoutmalleissa. ...
 • SÄÄNTÖJÄ NIMIKEKOODIEN PERUSTAMISEKSI TOIMINNAN-OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN : Suunnittelu- ja tuotanto-osioiden V10-käyttöohje 

  Kulkkula, Mika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa Niemen Tehtaat Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän sisältämien nimikkeiden ja materiaalien koodaamissäännöt. Yrityksellä oli suullinen ohjeistus pakkausnimikkeiden koodaamissäännöistä, ...
 • Oven karmituotannon häiriötyyppien selvittäminen 

  Sinkkonen, Toni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyteyön tarkoitus oli selvittää oven karmituotannossa esiintyvät häiriötyypit ja poikkeamat sekä niiden määrät. Yksi työn vaiheista oli kerätä tilastollista faktaa tuotannosta, jotta voidaan paremmin ymmärtää siinä ...
 • VARASTON LAYOUT-MUUTOS : Case K-Rauta Rautapohja, Ylivieska 

  Raudaskoski, Jaakko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimeksiantajayritykselle uusi layout-suunnitelma varastoon ja samalla tuotteiden uuden sijoittelun kautta muuttaa myös puutarhamyymälän tiloja. Muu-tostyö tehtiin K-Rauta ...
 • Tuotannon kehittäminen : Case: Demeca Oy 

  Ranta-Nilkku, Petteri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Demeca Oy:lle. Demeca on suomalainen kone- ja automaatiotekniikan kasvava asiantuntija, jonka toimipiste sijaitsee Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla. Yrityksen päätuotteena on painovoimainen ...
 • Veneiden lopputarkistuksen parantaminen 

  Hyyppä, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Grandezza-venetehtaalle. Grandezza- venetehdas sijaitsee Kalajoella ja Grandezza valmistaa laadukkaita veneitä vapaa-ajan käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli vähentää vikojen ja virheiden ...
 • KANNATTAVUUSTUTKIMUS KYLMÄTAIVUTUSKONEELLE 

  Puutio, Olli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Caverion Industria Oy. Tilaaja halusi käydä läpi vanhan C220-putkentaivutuskoneen kunnostamisen mahdollisuutta ja modernisointia. Työssä käyn läpi koneen kuntoa, modernisoinnin mahdollisuutta ja ...
 • Projektinhallinta : Case: Sähkösaattoprojekti 

  Rahkola, Ari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee toimitusprojektin projektinhallintaan liittyviä haasteita teorian ja käytännön näkökulmasta. Teoria- ja käytäntöosioissa tarkastellaan projektin elinkaaren suunnittelu- ja toteutusvaihetta. ...
 • Tuotannon kehittäminen : Layout-suunnittelu Lean-toimintaperiaatteiden mukaan 

  Yliparkas-Jaakola, Anne; Kalajanniska, Jukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Solar Kaihdin Ky, jonka toimitilat sijaitsevat Kalajoella. Solar Kaihdin Ky:n uuden laajennusosan tuotantotila kaipasi viipymättä uutta layout-suunnitelmaa, jossa olisi sovellettu Lean-toimintatapoja. ...
 • Tuotannon tehostaminen tuotetiedon hallintaa kehittämällä 

  Kivelä, Eemeli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kohdeyrityksen tuotannon suorituskykyä laskevia ongelmia ja hukkaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset niiden vähentämiseksi. Kartoituksen perusteella tarkemmiksi kehityskohteiksi ...
 • Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tuotannon kehittäminen 

  Haaraniemi, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yritykselle Pohjonen Group Ltd. Työn tarkoituksena oli laatia toimiva tuo-tanto miehittämättömien ilma-aluksien ja niihin liittyvien järjestelmien valmistamista varten. Työssä keskityttiin pääasiassa ...
 • SIMULOIDEN KOHTI VIRTAUSTEHOKKUUTTA : Lean-periaattein tehostettu tuotanto 

  Isokääntä, Jemiina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Sievin Jalkine Oy. Yritys valmistaa työ-, turva- ja vapaa-ajan jalkineita, Sievin Asemakylän ja Oulaisten tehtaalla. Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin kenkäval-mistaja. Opinnäytetyön ...
 • Digitaalisen suunnittelutiedon uudelleen käyttäminen 

  Nyrhinen, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko digitaalista suunnittelutietoa hyödyntää automaatiolaitteen suunnittelun aikana eri ohjelmien välillä. Työn aikana suunniteltiin asiakkaalle testilaitteisto, jossa ...

Näytä lisää