Uusimmat viitteet

 • IFS ERP -Järjestelmän käyttöönotto Finnmaster Boats Oy:ssä 

  Pihlajaharju, Mikko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä esitetään ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessia Finnmaster Boats Oy:ssä. Teoriaosuudessa kerrotaan ERP-järjestelmän perusteista, historiasta ja käyttöönoton haasteista ja hyödyistä. Teoriaa on myös ...
 • Rautakaupan varastonhallinnan prosessit SAP-ympäristössä 

  Lindell, Markus (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on kirjoitettu päiväkirjamuodossa ja siinä kuvataan opiskelijan työn aloittamista rautakaupan ostajana ja SAP-ympäristössä tapahtuvan varastonhallinnan prosessin kehittäjänä. Se koostuu kuudestatoista ...
 • Toimintamallin suunnittelu ja toteutus asennuspalvelulle 

  Koskela, Mikko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kirjoitus toteutettiin päiväkirjamuotoisena 19 viikon aikana. Ensimmäinen merkintä on viikolta 12 ja viimeinen viikolta 36. Työssä kuvataan kohdeyrityksessä toimivan asennuspalvelun palveluprosessin parannusta ...
 • Tuotantoautomaation ratkaisut puutuoteteollisuudessa : Tulevaisuuden tarpeita yrityksissä 

  Niemi, Toni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ suoritettiin Yritys X:n toimeksiannosta. Yritys halusi analysoida tuotannon automaatioratkaisujen tarpeita puutuoteteollisuudessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tarkastelukohteiksi valittiin Suomen ja Ruotsin ...
 • Ohjeistus chat-asiakaspalveluun 

  Suomi, Anu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Internetin käyttö on hyvin yleistä kaikissa ikäryhmissä. Tämän myötä myös chat-asiakaspalvelu on asiakaspalvelukanavana hyvin suosittu ja nopea yhteydenottotapa nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Tämän opinnäytetyön ...
 • Raepuhalluslaitteen käyttöönottosuunnitelma ja layout 

  Hiltunen, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Caverion Industria Oy Ylivieskan konepaja. Opinnäytetyön aiheena oli raepuhalluslinjaston käyttöönotto- ja layoutsuunnitelman tekeminen. Käyttöönottosuunnitelmassa tarkastellaan koneen asentamisessa ...
 • Kuljetinjärjestelmän mallintaminen tuotannon laaduntarkkailuun 

  Kaarela, Aleksi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa asiakasyritykselle kuljetinjärjestelmä, johon sisältyy kamerajärjestelmä. Kuljetinjärjestelmään sisältyvän kamerajärjestelmän tehtävänä on tarkastaa höylältä ...
 • Liiketoimintastrategian laatiminen mikroyritykselle : Case Pressan Katit lastenkonsertti 

  Backman, Jani (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kvalitatiivisen eli laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa Pressan Katit lastenkonsertti -yritykselle työkaluja yritystoiminnan kehittämiselle kohti visiota, joka on jatkuvuuden varmistuminen. Tavoitteenani ...
 • Selvitys tuotannon logistiikasta ja varastoinnin tehokkuudesta 

  Poutiainen, Niko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin suomalaiselle yritykselle, Bet-Ker Oy:lle, joka sijaitsee Ylivieskassa. Opinnäytetyössä perehdyttiin tehdasalueen ja valuhallin sisäisiin materiaalivirtoihin nykytilanteessa ja uusissa layoutmalleissa. ...
 • SÄÄNTÖJÄ NIMIKEKOODIEN PERUSTAMISEKSI TOIMINNAN-OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN : Suunnittelu- ja tuotanto-osioiden V10-käyttöohje 

  Kulkkula, Mika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa Niemen Tehtaat Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän sisältämien nimikkeiden ja materiaalien koodaamissäännöt. Yrityksellä oli suullinen ohjeistus pakkausnimikkeiden koodaamissäännöistä, ...
 • Oven karmituotannon häiriötyyppien selvittäminen 

  Sinkkonen, Toni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyteyön tarkoitus oli selvittää oven karmituotannossa esiintyvät häiriötyypit ja poikkeamat sekä niiden määrät. Yksi työn vaiheista oli kerätä tilastollista faktaa tuotannosta, jotta voidaan paremmin ymmärtää siinä ...
 • VARASTON LAYOUT-MUUTOS : Case K-Rauta Rautapohja, Ylivieska 

  Raudaskoski, Jaakko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimeksiantajayritykselle uusi layout-suunnitelma varastoon ja samalla tuotteiden uuden sijoittelun kautta muuttaa myös puutarhamyymälän tiloja. Muu-tostyö tehtiin K-Rauta ...
 • Tuotannon kehittäminen : Case: Demeca Oy 

  Ranta-Nilkku, Petteri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Demeca Oy:lle. Demeca on suomalainen kone- ja automaatiotekniikan kasvava asiantuntija, jonka toimipiste sijaitsee Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla. Yrityksen päätuotteena on painovoimainen ...
 • Veneiden lopputarkistuksen parantaminen 

  Hyyppä, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Grandezza-venetehtaalle. Grandezza- venetehdas sijaitsee Kalajoella ja Grandezza valmistaa laadukkaita veneitä vapaa-ajan käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli vähentää vikojen ja virheiden ...
 • KANNATTAVUUSTUTKIMUS KYLMÄTAIVUTUSKONEELLE 

  Puutio, Olli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Caverion Industria Oy. Tilaaja halusi käydä läpi vanhan C220-putkentaivutuskoneen kunnostamisen mahdollisuutta ja modernisointia. Työssä käyn läpi koneen kuntoa, modernisoinnin mahdollisuutta ja ...

Näytä lisää