Uusimmat viitteet

 • Tuotantoprosessin tarkastelu VSM-arvovirtakuvauksella 

  Mattila, Taneli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tuotantoa arvovirtakuvauksen avulla. Opinnäytetyön toimeksianto tuli AP-Tela Oy:ltä Kokkolasta. Tavoitteena oli kuvata koko arvovirta yhden tuotteen valmistuksesta. Koska ...
 • PINTAKÄSITTELYLINJAN PROSESSIMUUTTUJAT 

  Salmikangas, Matias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Centrian tutkimus ja kehitys osana Tehokas Puuteollisuus -hanketta. Hankkeen tavoitteena on alueen puualan yritysten pintakäsittelyprosessien innovaatioiden ja investointien nopeuttaminen, puun ...
 • Karkeasuunnittelun merkitys tuotannonsuunnittelussa 

  Mattila, Paulaliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on teoriapohjainen selvitystyö karkeasuunnittelusta ja sen merkityksestä tuotannonsuunnittelulle. Tavoitteena oli selvittää, mitä tuotannon karkeasuunnittelu on käytännössä ja mitä vaikutuksia sillä on ...
 • Tuotannon häiriöiden analysointi 

  Aitto-oja, Inka; Sinervä, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tuotannon häiriöiden analysointi eräällä sahalaitoksella. Työ pohjautui yrityksen häiriöjärjestelmästä saatuun dataan, jota käsittelimme Lean Six Sigman DMAIC-ongelmaratkaisumenetelmän mukaisesti. ...
 • KIINTOKALUSTETUOTANNON SIMULOINTI : Tapahtumapohjaisen diskreetin simuloinnin hyödyntäminen Lean ja Six sigma DMAIC -perusteisessa kehitystutkimuksessa 

  Valkola, Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantoyrityksen kalustetuotantoprosessin vaihe, jossa valmiit kaapit lastataan rekkaan, ei ollut täysin hallinnassa ja se oli prosessin pullonkaula. Lastaustyövaiheesseen kuluva aika vaihteli paljon. Tämä johti siihen, ...
 • Ohjaamokokoonpanon kehittäminen : NTcab Oy 

  Toivoniemi, Jarkko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Nivalassa toimiva NTcab Oy. Työn tarkoituksena oli selvittää yrityksen tuotannon nykytilanne ja tehdä kehityssuunnitelma tuotannon tehostamiseksi. Kokoonpanoprosessin vaiheistaminen, uuden ...
 • Tuottavuuden kehittäminen teräskonepajan tuotannossa 

  Päivärinta, Jari; Autio, Harri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään työntutkimuksen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen teräskonepajan tuotannon ajankäytön mittaamisessa sekä tuotannon sujuvuuden seurannassa. Tämä opinnäytetyö on toteutettu Miilux Oy:n ...
 • CMT- ja laserhitsauspinnoitteiden elinkaarianalyysi 

  Mikkola, Sanna; Kiviharju, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö oli osa Centria-ammattikorkeakoulussa käynnissä ollutta hanketta CMT- business opportunies from coating and additive manufacturing. Työssä tarkastelimme metallien pinnoittamista CMT-hitsausmenetelmällä, ...
 • Vannesahan suunnittelu ja rakentaminen omaan käyttöön 

  Vähäkangas, Jaakko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa vannesaha omaan käyttöön. Vannesaha helpottaa omien metsäpuiden jatkojalostamista. Vannesahan avulla puusta voidaan sahata lautoja, lankkuja ja pelkkahirsiä. Vannesahaa ...
 • TIETOTURVATASON KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ 

  Juola, Jenni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli CyberWI-tietoturvahanke, jonka kansallisena koordinaattorina toimii Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön aiheena oli tietoturvallisuuden kehittäminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. ...
 • Huoltoprosessin kehittäminen vuokrausliiketoiminnassa 

  Kenakkala, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ramirent Finland Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli huoltotoiminnan kehittäminen Ramirent Finland Oy:n Rovaniemen toimipisteellä. Huoltotoiminnan kehittämisen myötä parannettiin koneiden ...
 • Henkilöstön rekrytoinnin ongelmat 

  Torkkola, Hannu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin provisiomyynnissä työskentelevien henkilöiden menestymistä myyntityössään. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selvyyttä seuraaviin kysymyksiin: Mikä motivoi provisiomyyntialassa ...
 • Terästen lämpökäsittely : Esimerkkinä puukonterien lämpökäsittely 

  Häkkilä, Teemu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja oli oma yritykseni, toiminimi Teemu Häkkilä. Työn aiheena oli terästen lämpökäsittelyyn liittyvät asiat käyttäen esimerkkinä puukonterien lämpökäsittelyä. Työn tavoitteena oli myös luoda yhä ...
 • 5S-TOIMINTAMALLIN TOTEUTTAMINEN HOPEAN TALTEENOTOSSA 

  Vertanen, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli jalkauttaa 5S-toimintamalli Boliden Kokkola Oy:n hopean talteenotossa. Boliden Kokkola Oy on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. 85 prosenttia tuotannosta menee vientiin EU:n alueelle. ...
 • Laaduntuottokyvyn parantaminen : Kohti laadukasta lean-tuotantoa 

  Mäkinen, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli ylivieskalainen yritys Camtronic Oy. Tavoitteena oli luoda kehitysideoita laaduntuottokyvyn parantamiseen tuotannossa. Työn teoriaosioissa tarkasteltiin lean-toimintastrategiaa ja sen ...

Näytä lisää