KoulutusalaJyväskylän ammattikorkeakouluRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimus sekä muuttuvan ilmaston vaikutus rakenteisiin 

   Vesterinen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Raksystems Anticimex Oy:n Jyväskylän toimipiste. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka muuttuva ilmasto vaikuttaa betonisiin julkisivuihin ja parvekkeisiin sekä näihin liittyviin rakenteisiin. ...
  • Betonilattian valu- ja pinnoitusvaiheen suunnittelu ja toteutus 

   Sorri, Niilo (2019)
   Opinnäytetyössä selvitettiin nykyisten betonilattiamääräysten tukemana maanvaraisen betonilattian valu- ja pinnoitusprosessit ja niiden eteneminen. Tilaajalle luotiin laaja työnopastusmateriaali, jota voidaan käyttää ...
  • Betonilattian, kipsivalulattian ja sementtipohjaisen kuituvahvistetun tasoitelattian kustannusvertailu kelluvassa lattiarakenteessa 

   Kautto, Janne (2019)
   Tutkimuksen aiheena oli vesikiertoisella lattialämmityksellä varustettavien kelluvien pintalattioiden kustannusvertailu. Vertailtavat materiaalit olivat lattiabetoni, kipsilattiamassa ja sementtipohjainen kuituvahvistettu ...
  • Betonin kuivumisen reaaliaikainen mittaus 

   Milja, Vauhkonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia betonin kuivumista reaaliaikaiseen mittaamiseen soveltuvalla mittasalkulla. Työ tehtiin yhteistyössä Caverion Suomi Oy Jyväskylän kanssa. Opinnäytteen tavoitteena oli selvittää suhteellisen ...
  • Betonin lujuudenkehityksen seuranta ja lämpötilan hallinta talvibetonoinnissa 

   Klasila, Arto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä seurattiin betonin lujuudenkehitystä ja lämpötilan hallintaa vaativassa talvibetonointikohteessa, Jyväskylän Satamakadun rakentamisessa. Työn tilaaja oli Satamakadun hankkeen päätoteuttaja Soraset Infra Oy. ...
  • Betonirakenteiden halkeilu ja halkeamakorjaus injektoimalla 

   Reinikka, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä selvitettiin betonirakenteiden halkeiluun johtavia syitä, jotka ovat seurausta betonointi- ja jälkihoitovirheistä. Työssä käsiteltiin myös betonirakenteiden halkeamakorjausta injektointimenetelmällä. Opinnäytetyön ...
  • Betonisandwich - seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta 

   Pälve, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Saarijärvellä sijaitsevan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin betonisandwich-seinäelementteihin sijoitettujen mitta-antureiden tuloksia. Mitta-anturit mittasivat ...
  • Betonisaumat : Laskentaperiaatteet ja eurokoodien mukainen sovellusohjelma 

   Rainamo, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli luoda yhteistyössä Controlteam Oy:n kanssa betonielementtien- ja betonityösaumojen luotettavat laskentaohjelmat pohjautuen eurokoodin mukaisiin normeihin. Projekti tehtiin aliprojektina SKOL ...
  • CLT-ulkoseinien toiminta tulevaisuuden ilmastossa 

   Seppänen, Juho-Mikko (2020)
   Ilmastonmuutos on yksi keskeisimmistä haasteista rakentamisessa tällä hetkellä. Ilmaston on ennustettu muuttuvan tulevien vuosien aikana, ilmakehän kaasujen päästäessä entistä enemmän auringon säteitä lävitseen. Sääolosuhteiden ...
  • Digitalisaatio rakennusalalla ja sen hyödyntäminen rakennustyömaalla : Case JHS-Kiinteistöt Oy 

   Määttä, Milla (2020)
   JHS-Kiinteistöt Oy antoi toimeksiannon tutkia rakennusalan digitalisaatiota ja sen mahdollista hyödyntämistä heidän rakennustyömaillaan. Digitalisaation hyödyntäminen näkyy vahvana yrityksien toiminnassa Suomessa, mutta ...
  • Elementtikylpyhuoneiden ja paikalla rakennettujen kylpyhuoneiden kustannusvertailu 

   Ulvila, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi rakennusliike Lemminkäinen Talo Oy, jonka palveluihin kuuluvat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, korjausrakentaminen sekä kiinteistökehityksen palvelut. Työn päätavoite oli kerätä ...
  • Elinkaarimallin käyttäminen asuinrakennushankkeessa 

   Tuononen, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Rakennustekniikka. Työssä kartoitettiin elinkaarihankkeeseen liittyviä erityisominaisuuksia ja selvitettiin, miten elinkaarimalli soveltuisi asuinrakennushankkeeseen. ...
  • Energiantuotanto pientalossa 

   Viljakainen, Eemeli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä vertailtiin eri energiamuotojen kannattavuutta pientaloihin. Kohteena työssä oli Mäntylän tila, jossa vuotuinen lämmitystarve on 22 000 kWh sekä teoreettinen pientalo, jonka vuotuinen lämmitystarve on 15 ...
  • EPS-muotin tuenta uudella tuenta-menetelmällä : Soklex-perustusvalumuotit 

   Oksanen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tilaajana on SX Perustus Oy, joka valmistaa Soklex-perustusvalumuotteja. Soklex-perustusvalumuotteja on valmistettu 1980-luvulta lähtien ja niiden tuentana on käytetty vierustäyttöjä tai puutavaratuentaa. Vierustäytöillä ...
  • Eri urakkamuodot ja korjausmenetelmät linjasaneerauksissa 

   Leppänen, Paulamari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsitteli eri urakkamuotoja ja korjausmenetelmiä linjasaneerauksessa. Tehtävänä oli selvittää, minkälaisia eri urakkamuotoja linjasaneerauksessa voidaan käyttää ja millä korjausmene-telmillä saneeraus mieluiten ...
  • Esimiesasema ja ammatillinen kehittyminen 

   Kilpi, Markku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja tuoda julki esimiestoiminnan haasteita rakennusteollisuudessa sekä tutkia, miten toimiva johtaminen voi edesauttaa hyvää työilmapiiriä, työn etenemistä sekä ammatillista etenemistä ...
  • Esteettömyyden toteutuminen Suomen suurissa kaupungeissa 

   Sanaslahti, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Esteetön rakentaminen on suurten ikäluokkien ikääntyessä tullut yhä tärkeämmäksi asiaksi asumisessa. Liikuntakyvyn heikentyessä mahdollisuus kotona asumiseen riippuu pitkälti siitä, onko asunto riittävän hyvin suunniteltu ...
  • Esteettömyys Jyväskylän Asuntomessualueella 2014 rakentamisen osapuolten näkökulmasta 

   Leskinen, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Jyväskylän asuntomessut 2014-tapahtuman pientalojen esteettömyyttä rakentamisen osapuolien näkökulmasta. Kyselyllä selvitettiin rakentajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden ...
  • EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistojen soveltuvuus ammattikorkeakoulujen opetuskäyttöön 

   Savinainen, Jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön käsittelee Evry Jydacom Oy:n tarjouslaskenta sekä tuotannonhallinta ohjelmistoja ja niiden soveltuvuutta ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan opintoihin. Tarkoituksenani oli kartoittaa mitä ohjelmia eri ...
  • Geotekninen mallintaminen talokohteissa 

   Hurme, Antti (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja hankkia tietoa geomallintamisesta talokohteissa. Työn tavoitteena oli kerätä aineistoa, jonka avulla olisi mahdollista valmistaa erillinen geoteknisen mallintamisen ohje talokohteille. ...