KoulutusalaSähkötekniikka

  • 100 kVA:n pylväsmuuntajan vaihto puistomuuntamoksi 

   Matilainen, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tiivistelmä Puolustushallinnon rakennuslaitoksella oli tarve päivittää pylväässä sijaitseva 100 kVA:n jakelumuuntaja uuteen. Alueen vanhat ilmajohdot on jo vaihdettu maakaapeleiksi, joten pylväsmuuntaja päätettiin vaihtaa ...
  • ABB-free@home -kotiautomaatiojärjestelmän oppimisympäristön ja -materiaalin suunnittelu ja toteutus 

   Rasku, Joni-Mikko (2020)
   Nopeasti kehittyvä maailma vaatii joka päivä uusia oivalluksia sähkö- ja automaatioalalla. Niinpä se vaatii myös jatkuvaa kehitystä alan kouluttajilta ja oppilaitoksilta. Opetushallituksen määräyksen mukaisesti sähkö- ja ...
  • Alva Sähköverkko Oy:n liittymismaksujen määrittäminen 

   Mäkelä, Juho (2019)
   Alva Sähköverkko Oy:n sähköverkon liittymismaksut päivitettiin viimeksi vuonna 2011. Toimeksiantajan antaman tehtävän tavoitteena oli tarkastella nykyisten liittymismaksujen kustannusvastaavuutta ja määrittää sen perusteella ...
  • Automaation käyttöönoton ohjeistus ja dokumentointi 

   Marttinen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019)
   Jokainen automaatioprojekti päättyy käyttöönottoon, jossa projektin toimittaja luovuttaa tuotteen sekä vastuun tuotteesta asiakkaalle. Käyttöönottoon kulminoituu kaikki aikaisempien kuukausien suunnittelutyö ja valmistelu, ...
  • Automaatiosuunnittelun dokumenttipohjien luonti tietokantapohjaista tuottamista varten 

   Rauhala, Petteri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Automaatiosovellussuunnittelussa käytetään hyödyksi perussuunnitteluvaiheessa tehtyjä toimintakaavioita ja -kuvauksia. Sovellussuunnittelun eri vaiheissa toimintakaavioihin ja -kuvauksiin tulee kuitenkin muutoksia, joten ...
  • Biokaasulalaitoksen sähköverkon laskenta ja Neplan-ohjelman jalkautus 

   Kangastupa, Samuli (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin PCS-Services Oy:lle, joka tekee sähkö- ja automaatiosuunnittelua eräälle biokaasulaitokselle. Tavoitteena oli toteuttaa pienjännitteeseen liittyvän biokaasulaitoksen sähköverkkolaskennat ja -mitoitus ...
  • Biotuotetehtaan laakerivirtamittaukset 

   Tirkkonen, Teemu (2019)
   Laakerivirrat ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan olleet laajasti tutkittu aihe, ja erityisesti taajuusmuuttajaohjausten aiheuttamat laakerivirtaongelmat ovat korkeilla kytkentätaajuuksilla varustettujen sähkökäyttöjen ...
  • CAD-kaavioiden tiedon jäsennyksen ja keräyksen helpottaminen suunnittelutyössä 

   Leppänen, Markus (2020)
   Tiedon keräystä vanhoista dokumenteista tarvitaan, kun yritetään siirtää tietoa uudempaan suunnittelujärjestelmään. Suunnittelutyössä voi myös tiedon hallinnassa käydä tilanteita, joissa samaa suunnittelutietoa ylläpidetään ...
  • Energialaboratorion Metso DNA -automaatiojärjestelmän Info-palvelimen kehittäminen 

   Saarentausta, Kari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän ammattikorkeakoulun energialaboratorio on opiskelijoiden harjoitustöitä varten suunniteltu ja rakennettu voimalaitoksen, kaukolämpöverkon ja paperikoneen höyrykiertoa simuloiva laboratorioprosessi. Opinnäytetyön ...
  • Energiatekniikan laboratorion kehittämistutkimus 

   Hämäläinen, Antti (2020)
   Prosessiteollisuus on monipuolinen ala, joka työllistää eri aloille teollisuudessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratorio on ympäristö, jossa pääsee tutustu-maan monipuolisesti prosessiteollisuuden ...
  • EPLAN Education -ohjelmiston tarjoamat mahdollisuudet sähkö- ja automaatiotekniikan opintoihin 

   Pyylampi, Juuso (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoululle, ja sen tarkoituksena oli selvittää EPLAN Education -ohjelmiston tarjoamat mahdollisuudet sähkö- ja automaatiotekniikan opetukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ...
  • Ihmiskeskeisen valaistuksen suunnittelu erilaisissa kohteissa 

   Kopperoinen, Mikael (2020)
   Sitowise Oy:n Jyväskylän toimipisteellä tarvittiin ohjeita ja suuntaviivoja ihmiskeskeisen valaistuksen suunnittelulle erilaisissa kohteissa. Opinnäytetyön tavoitteiksi asetettiin selvittää ihmiskeskeisestä valaistuksesta ...
  • Laadun kehittäminen sähköverkon aluekumppanuustöissä 

   Lahti, Olli (2020)
   Eltel Networks Oy:n Pirkanmaa tiimi toimii alueurakoitsijana Elenia Oy:n sähkönjakeluverkossa. Toimeksiantajalla oli tarve kehittää loppulaatuaan sähkönjakeluverkon työmailla. Toimeksiantajalta saatu tavoite oli löytää ...
  • Liiketoiminnan laajentaminen sähkösuunnitteluun 

   Kemppainen, Niina (2019)
   WSP Finland Oy on monialainen yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys, joka tarjoaa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita esimerkiksi ympäristön, infran ja talonrakentamisen aloilla. Yrityksessä on tällä hetkellä muut ...
  • Masterpact MTZ - ilmakatkaisijan modernisointi tuotantotaloudellisesta näkökulmasta 

   Jaatinen, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Schneider Electric Finland Oy. Yrityksen vuoden 2017 lopussa lanseeraaman uuden sukupolven Masterpact MTZ – katkaisijan myymisessä modernisaatiokohteisiin huomattiin, että myyntitilanteessa ...
  • Moottorikeskusten päivitys 

   Torikka, Santeri (2020)
   Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Jyväskylän toimipisteellä on moottorikeskuksia, joiden ohjaamiseen käytetään INSUM-moottorinohjausjärjestelmää. Järjestelmä ollaan korvaamassa uudella ratkaisulla, joka vastaisi tämän päivän ...
  • Nosto -ja siirtolaitteiden sähköjärjestelmien tarkastusohjelma ja käyttöiän hallinta 

   Hämäläinen, Jesse (2020)
   Erilaiset nosto -ja siirtolaitteet toimivat maailmalla monissa erilaisissa käyttöympäristöissä ja tarkoituksissa. Ne ovat muuttuneet aikojen kuluessa vahvasti automatisoiduiksi ja sähköistetyiksi laitteiksi. Nosto -ja ...
  • Oikosulkumoottorin LabVIEW-mittausjärjestelmä 

   Latvala, Ari (2020)
   Oikosulkumoottori on yleisin käytössä oleva vaihtosähkömoottori. Oikosulkumoottorit ovat käytössä teollisuuden prosesseissa, liikenteen sähköistyksessä ja talotekniikassa. Niitä käytetään muun muassa puhaltimien, pumppujen ...
  • Paperikoneen linjakäyttöjen modernisoinnin esisuunnittelu : Kaipolan paperikone 6 

   Vaheri, Olli (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Kaipolan paperitehtaan konelinjalle kuusi. Työn tavoitteena oli selvittää paperikoneella käytössä olevien linjakäyttöjen elinkaarien tila ja se, minkälaisia toimenpiteitä linjakäytöille ja sen ...
  • Prosessikeskuksien kenttäväylän kehitystyö 

   Eskelinen, Arto (2019)
   Teollisuudessa digitalisaation kehittyminen ja tiedonkäsittelyn tehostaminen aiheuttavat vaatimuksia myös prosessisähkökeskuksien ohjaus- ja tiedonsiirtomenetelmille. Toimeksiantajalla oli tarve selvittää tulevaisuuden ...