KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • 2d-animaatiot osana Android-sovellusta 

   Honkonen, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa 2D-animaatioita Android-sovellukseen. Tutkittaviin animointitekniikoihin liittyi lisäksi niiden mahdollisuuksien ja rajoituksien selvittäminen ...
  • 3D-grafiikka ja matchmoving 

   Koik, Sven (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Digitoimisto LumeTech osk., joka tarjoaa erilaisia digitaalisen median palveluita, kuten videoita, 3D-grafiikkaa ja web-sivuja. Työn tavoitteena oli vahvistaa LumeTechin osaamista ...
  • 3D-hahmoanimointi mainostarkoitukseen 

   Savola, Jenniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi jyväskyläläinen Digitoimisto LumeTech osk. Tavoit-teena oli tuottaa LumeTechin yritysesittelyvideon alkuun hahmoanimointi, jolla esiteltäisiin heidän osaamistaan ja yrityksen ...
  • 3D-mainosvideo teollisuusyritykselle : Case: Leppäkosken Lämpö 

   Utriainen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi biolämmitysjärjestelmiä valmistava ja markkinoiva Ariterm Oy. Tavoitteena oli tuottaa messu- ja markkinointikäyttöön 3D-mainosvideo Ariterm Oy:n toimittamasta, elokuussa 2014 ...
  • 3D-mallin sekä valaistuksen toteutus asuntoesittelysovellukseen 

   Palomäki, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sekä luoda ohjeistus 3D-mallin ja valaistuksen toteut-tamisesta Unity3D-pelimoottorilla ajettavaan asuntoesittelysovellukseen. Asuntoesitte-lysovelluksessa pääsee tutustumaan suunnittelemaan ...
  • 3D-pelin NPC-hahmon animaatio 

   Hautoniemi, Julianna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi GameHunger projects, joka on aloitteleva pelinkehittäjätiimi. Tiimillä on työn alla heidän ensimmäinen 3D-videopeli. Tavoitteena oli luoda yhdelle pelin lintumaisista NPC-hahmoista ...
  • 3D-visualisoinnin työprosessin kehittäminen 

   Harju, Arto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin nykyistä 3D-visualisoinnin työtapaa, sekä tarjottiin parannusehdotuksia työtapojen kehittämiseksi. Opinnäytetyön aihe syntyi työn tekijän omasta liikeideasta, ja työn tarkoitus on 3D-visualisoinnin ...
  • Adding security testing in DevOps software development with continuous integration and continuous delivery practices 

   Viitasuo, Ella (2020)
   In Company X there was found a need for creating a starting point for security testing in software project. As modern software development is moving forwards DevOps and agile type of development this would need to be ...
  • Adopting cloud computing and hosted services in pharmaceuticals industry 

   Harjulampi, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Cloud computing has become popular among consumers and within bigger corporations as well. Information technology services that used to be internal only can be now taken into cloud using various combinations of cloud ...
  • AirWatch-mobiilihallintapalvelun käyttöönotto ja hyödyt 

   Järvenpää, Miika (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, joka tarjoaa palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Tavoitteena oli ottaa käyttöön Valterin kouluympäristöön VMwaren ...
  • Ajanvarausjärjestelmä Koirakeskus Doggielle 

   Ihanainen, Seela; Pakkala, Jaakko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa internetissä toimiva ajanvarausjärjestelmä, jonka kautta asiakkaat voivat varata trimmaus- ja koulutusaikoja. Tavoitteena oli myös suunnitella ja dokumentoida koko ...
  • Ajoneuvon OBD- ja paikkatietodatan kerääminen ja visualisointi 

   Puikkonen, Miikkael (2020)
   Markkinoilta löytyy paljon laitteita auton ajotietokoneen antaman datan lukemista var-ten, mutta nämä ammattikäytössä käytettävät laitteet ovat kuitenkin usein hyvin kalliita ja niistä puuttuu yleensä paikannusominaisuus. ...
  • Always On VPN -etäyhteysratkaisun toteuttaminen 

   Manninen, Atte (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantona oli toteuttaa toimiva VPN-etäyhteysratkaisu testiympäristöön, jonka avulla voidaan kartoittaa ratkaisun toimivuutta sekä vertailla sitä nykyiseen tuotannossa olevaan etäyhteysratkaisuun. ...
  • Analysaattorituotteen pilveyttäminen 

   Siltala, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi CBRN-tuotteita valmistava Environics Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia pilvipalvelut tarjoavat ja mitä hyötyä niiden käytöstä voisi olla toimeksiantajalle ...
  • Analysointijärjestelmän toteutus ja hyödyntäminen pelialalla 

   Salo, Annika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä keskitytään pelimaailmaan hieman tavallista poikkeavalla tavalla. Pelit ovat siirtyneet olohuoneista ihmisten mukana kulkeviksi, sillä nykyaikana pelit kuuluvat lähes poikkeuksetta älylaitteiden omistajien ...
  • Analyzing Java EE application security with SonarQube 

   Paananen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   The master's thesis studied SonarQube's capabilities to find security weaknesses in a Java EE application. Firstly, the master's thesis aims to recognize possible points where a developer could cause security weakness to ...
  • Android client application development for existing CRM solution 

   Kusyn, Martin (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   This bachelor's thesis focuses on the development of client application for Android operating system for mobile devices. The final application serves as a client for RAYNET Cloud CRM, an existing CRM solution. The first ...
  • Android-sovellusten testaus ja automatisointi : Toteutusmahdollisuudet FreeNest-ympäristössä 

   Pekkarinen, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten Andoid-sovelluksia voidaan testata ja kuinka tätä prosessia voitaisiin automatisoida. Tutkimusten perusteella arvioitiin sitä, miten hyvin erilaisia Andoid-sovellusten testaukseen ...
  • Anomaliapohjainen NIDS-järjestelmä: Toiminnan tehostaminen uudelleenklusterointimenetelmällä 

   Sormunen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli esitellä ratkaisu anomaliapohjaisten IDS-järjestelmien ongelmaan. Anomaliapohjainen IDS-järjestelmä tuottaa suuren määrän vääriä positiivisia havaintoja ja tarkoituk-sena oli saada niiden ...
  • Apache Spot havaitsemassa verkkohyökkäyksiä 

   Suomalainen, Osmo (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantajina toimi Nixu Oyj sekä JYVSECTEC. Tavoitteena oli saada näille tahoille tietoa Apache Spotin toimivuudesta kyberturvallisuuden osana. Kyberturvallisuus on nykypäivänä erittäin tärkeä konsepti ...