• Etävastaanoton kehittäminen Pohjois-Karjalan Vaarakunnissa 

      Linervo, Niina; Konttinen, Jonna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
      Etävastaanoton avulla voidaan tarjota asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita terveydenhuollon palveluita. Kaukana sijaitseville terveysasemille on ajoittain haastavaa saada lääkäriresursseja, ja etävastaanoton ...