• Sahalinjan laitteiden kriittisyysanalyysi ja varaosatarkastelut 

      Zalit, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän päivän kunnossapito on haasteellista ja vaativaa laitteiden monimutkaistuessa ja kallistuessa, jolloin kun-nossapidon vastuulle jää yhä enemmän pääomaa. Viat voivat aiheuttaa pitkiä seisokkeja ja tuotannon menetyksiä. ...