• Kaukojäähdytysakun esiselvitys 

      Räkköläinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tampereen Sähkölaitoksen lämmön- ja sähköntuotantorakenteen muutoksesta johtuva maakaasun käytön väheneminen on syy, miksi korvaavan öljypolttoaineen varastointivelvoite on pienentymässä. Vanhoille, kallioon louhituille ...