• Diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa 

      Pylvänäinen, Niko; Jukka, Miitta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
      Diabetesta sairastavien lasten määrä suomalaisissa päiväkodeissa on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Diabeteksen hoitomuodot ovat myös kehittyneet ja päiväkodin hoitajilta vaaditaan yhä enemmän ammattitaitoa ja ajankohtaista ...