• Entity Framework : BETTY-tietojärjestelmässä 

      Luukas, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyössä toteutettiin tietojärjestelmä osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun BETTY-projektia. Tietojärjestelmän päätarkoituksena oli JAMK:n betonilaboratorioon toimitettavien betonikoekappaleiden toimitusketjun ...