• TEHOMUUNTAJAN BETONIBUNKKERIN BETONITÖIDEN ANALYSOINTI JA DOKUMENTOINTI 

      Saukonoja, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyö kuvaa SR-Talotekniikka Oy:n rakentaman tehomuuntajan suojabunkkerin eri työvaiheiden etenemisen. Työkohde sijaitsee Valkeakoskella Lavianvuoren sähköasemalla. Opinnäytetyössä kerrotaan, miten bunkkerin ...