• Kun diabeetikko tulee kouluun : Ohjeistus oppilashuoltoryhmälle 

      Koskinen, Maija; Myllylä, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
      Diabetesta sairastavan lapsen aloittaessa koulun, vaaditaan moniammatillista yhteistyötä koulun, erikoissairaanhoidon ja kodin välillä. Diabeteksen omahoito on elämää ylläpitävää, ympärivuorokautista hoitoa, johon lapsi ...