• Mitä kuntoutus tarkoittaa 15–18-vuotiaan nuoren mielestä? 

      Nieminen, Minna (2019)
      Kouluttautuminen ja työllistyminen ovat tärkeitä nuoren itsensä ja yhteiskunnan kannalta. Peruskoulun jälkeen nuoria jää toisen asteen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle: nuori ei kiinnity koulutukseen, nuorella voi ...