Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "B2B-ala"

    • B2B-alan aatoksia sosiaalisen median hyödyntämisestä 

      Kuitunen, Maiju (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää B2B-yritysten nykyistä sosiaalisen median kanavien käytön tilannetta ja suhtautumista Twitteriin ja samalla muihin sosiaalisen median kanaviin. Tavoitteena oli myös laatia Twitterin ...