Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "B2B-ostoprosessi"

  • B2B-ostoprosessi 

   Leväinen, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia B2B-ostoprosessia sosiaalisen median palvelua hankittaessa ja selvittää, millaisista tekijöistä asiakkaan kokema arvo ostoprosessissa muodostuu. Lisäksi haluttiin selvittää, millaista ...
  • Valaistusratkaisujen markkinointiviestintä B2B-ostoprosessissa : Finlight Group Oy 

   Pöntinen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   B2B-markkinointiviestinnässä asiakkaan ostoprosessin tunnistaminen ja viestinnän koh-dentaminen oikein ovat avainasemassa markkinoinnin onnistumista ajatellen. Opinnäyte-työ sai alkunsa toimeksiantajayrityksen, Finlight ...