• Ruoan ravitsevuus ja maittavuus Ahjolan päiväkodissa 

      Jantunen, Mirva (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2007)
      Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin ravitsemussuositukset täyttyvät päiväkotiruokailussa Haapaveden kaupungissa. Lisäksi haluttiin selvittää lasten mielipide ruoan mausta. Tutkimus toteutettiin Ahjolan päiväkodissa ...