• ”Yritys on parasta A-ryhmää.” 

      Kaarto, Sanni-Mari; Määttänen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön lähtökohtana oli työelämälähtöinen tarve ja tekijöiden kiinnostus toimintaterapian eri osaamisalueisiin. Työelämälähtöisen opinnäytetyön toimeksiantajana oli toimintaterapiayritys Pajan Toimiva Oy, joka tuottaa ...