• Laatujärjestelmä ja sen kehittäminen 

      Silvast, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan Laatta- ja kivimestarit Oy:n laadullista ja työturvallista ajattelua luomalla laaja tietopaketti laadusta ja työturvallisuudesta. Opinnäytetyön pohjalta voidaan lähteä ...