• KOSKETUSNÄYTÖN INTEGROINTI VALVONTA-ALAKESKUSEEN 

      Lievonen, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa sovellutus kosketusnäytön integroimiseksi TAC Vista- kiinteistöautomaatiojärjestelmän Xenta- säätimellä varustettuun valvonta-alakeskukseen. Toteutus suunniteltiin ...