• Palveluprosessin kehittäminen palvelumuotoilun avulla : Case: Laajis Oy 

      Miettinen, Maiju (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työn toimeksiantajan, Laajis Oy:n, palveluprosessia kartoittamalla laskettelija-asiakkaan palvelupolku ja löytää palvelupolun kriittiset pisteet, jotka vaikuttavat asiakkaan ...