• Kartoitus Muuramen järjestötoimijoiden verkostotarpeesta 

      Haka, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Muuramen kolmannen sektorin järjestöjen välillä tarvetta verkostoitumiselle ja jos on, niin minkälaiselle. Muuramen Innola ry tilasi kartoituksen, jotta tarpeen ilmetessä ...