• Analysis of the distribution of locally produced food in Central Finland 

      Hänninen, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
      The employer of the thesis was Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry (sustainable development of Jyväskylä), whose main agenda is to increase the sustainable development of citizens’ everyday life in Jyväskylä. The thesis ...