• ALOITTAVAN OMPELIMON MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN : Case Varusteleka Oy 

   Hartonen, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Varusteleka Oy, joka on Euroopan, ellei jopa koko maailman suurin armeijatavaran erikoisliike. Varustelekalla on monia osastoja, joista yksi on ompelimo. Ompelimo aloitti toimintansa ...
  • Elektroniikan T&K&I-palveluiden tuotteistaminen 

   Hokkanen, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun elektroniikkatiimi ja sen koulutusvastaava Matti Mieskolainen. Elektroniikkatiimi on asiantuntijatiimi, joka tuottaa sähkö- ja elektroniikka-alan perusopetusta ...
  • Hyvän palvelun esteet : haastattelumalli henkilökunnalle 

   Laaksonen, Riikka; Vehkaoja, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Työn tavoitteena oli laatia palvelualan henkilökunnalle haastattelumalli, jolla voidaan löytää esteitä hyvän palvelun syntymiselle. Työssä tutkittiin fyysisten resurssien ja henkilökunnan osaamisen merkitystä hyvän palvelun ...
  • Kulttuurikahvilan konsepti 

   Latomäki, Susanna; Kantonen, Asta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työ oli kahden eri oppilaitoksen opiskelijan yhteistutkimus heidän tulevaa yritystään varten. JAMKin palveluiden tuottamisen ja johtamisen- ja HUMAKin kulttuurituottaja -tutkinto-ohjelman opiskelijan tavoitteena oli tutustua ...
  • Lakitiedon opettamisessa käytettäviä opetusmenetelmiä 

   Favorin-Häkkilä, Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kehittämishankkeessa selvitetään case study –tyyppisesti haastatteluiden avulla sitä, minkälaisia erilaisia opetusmenetelmiä opettajat käyttävät lakitiedon opetuksessa ja sitä, mitkä seikat vaikuttavat opetusmenetelmien ...
  • Operaatio orientaatio : ryhmänohjaajan niksinurkka 

   Heta, Ahtiainen; Ari, Peltola (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehityshankkeemme tavoitteena oli miettiä keinoja, joilla lisätä opiskelijoiden sitoutumista opintoihin ja vähentää heidän poissaoloja. Paneuduimme erityisesti opiskelijoiden orientoivaan toimintaan opintojen alussa sekä ...
  • Patients have unwritten duties: experiences of patients with type 1 diabetes in health care 

   Hirjaba, Marina; Häggman-Laitila, Arja; Pietilä, Anna-Maija; Kangasniemi, Mari (Wiley, 2015)
   Aim: To describe the perceptions and experiences of patients with type 1 diabetes, examine their duties and responsibilities for their own care and increase our understanding of the value-based role of patients in the ...
  • Saarijärven Vesiosuuskuntaselvitys : Hallinto ja palvelut 

   Peiponen, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksessa Saarijärven kaupunki toivoi selvitettävän Saarijärven alueen vesiosuuskuntien nykyisen toiminnan hallinnon ja palveluiden osalta. Lisäksi pyydettiin katsausta vesiosuuskuntien keskinäisen yhteistyön, ...