• Aktiiviset eläkeläiset sähköisten matkailupalvelujen käyttäjinä : Koettu arvo matkailusivuilla 

   Riihinen, Annina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö yhdistää kaksi ajankohtaista aihetta matkailualalla: ikääntyvät matkailijat kohderyhmänä ja palveluiden sähköistyminen. Työn toimeksiantajana toimi Itä-Suomen yliopistoon kuuluva Matkailualan opetus- ja ...
  • Aloittavan slow fashion -yrityksen kansainvälistymisen suunnittelu 

   Pitkänen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää aloittavan yrityksen edellytyksiä kansainvälistymiselle kartoittamalla potentiaalisia asiakkaita ja markkinoita ulkomailta. Tarkoituksena oli tutkimuksen avulla kartoittaa potentiaalisia ...
  • Alueen kehittäminen terästehtaalla 

   Virsu, Aku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön kohteena oli Rautaruukki Oyj:n Raahen terässulatolla sijaitsevan kahden käytöstä poistetun pystyvalukoneen rullarata-alue. Työn lähtökohtana oli mekaanisen kunnossapidon halu parantaa alueen käytettävyyttä ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Osuuspankissa : Case: Parikkalan Osuuspankki 

   Piispa, Anni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Parikkalan Osuuspankissa haluttiin etsiä keinoja asiakaskokemuksen kehittämiseen, sillä ylivertainen asiakaskokemus nostettiin OP-Pohjola-ryhmän strategian yhdeksi painopisteeksi kesällä 2012. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Asiakaskokemus asunnon ostoprosessin aikana : Case: Keski-Suomen Osuuspankki 

   Peitola, Justus; Kallio, Tero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä asiakaskokemus muodostuu asiak-kailla asunnon ostoprosessin aikana ja miten tätä voidaan kehittää Keski-Suomen Osuuspankissa (OP). Samalla tutkittiin OP:n ja OP- Kiinteistökeskuksen ...
  • B2B-ostoprosessi 

   Leväinen, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia B2B-ostoprosessia sosiaalisen median palvelua hankittaessa ja selvittää, millaisista tekijöistä asiakkaan kokema arvo ostoprosessissa muodostuu. Lisäksi haluttiin selvittää, millaista ...
  • B2B-yritysten sosiaalisen median palvelupaketin kehittäminen 

   Pietiläinen, Anna (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia liidien eli potentiaalisten asiakkaiden generointia sosiaalisesta mediasta B2B-yrityksissä ja kehittää toimeksiantajayrityksen B2B-yrityksille suunnattua sosiaalisen median ...
  • Diakoniatyön perhetyön kehittämishanke : "sellasta hyvää oloa ja just jaksamista..." 

   Pakanen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida uusi lapsiperheiden voimavaro ja vahvistava perhetyön menetelmä diakoniatyöhön. Hankkeen kautta tuettiin niitä perheitä, jotka kokivat tarvitsevansa ...
  • Elimelliset häiriöt ja niiden hoito fysioterapeuttisin menetelmin : haastattelututkimus psykiatristen sairaaloiden fysioterapeuteille 

   Mannisenmäki, Heikki; Närhi, Maija (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Kun lääketieteellisissä tutkimuksissa ei löydy ruumiilliselle oireelle elimellistä selitystä, puhutaan somatisoinnista. Somatisointi on prosessi jossa psykologinen oire purkaantuu elimellisenä häiriönä. Somatisointi kattaa ...
  • Elinvoimaa kyläkauppaan lähiruoalla : Case: Kosken Kauppa 

   Hytönen, Eeva (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tilaajana toimi Hankasalmella, Venekosken kylässä toimintaansa harjoittava kyläkauppa, toiminimeltään Kosken Kauppa Jari Ihalainen. Työn tavoitteena oli selvittää Kosken Kaupan asiakaskunnan ja alueen lähiruoan ...
  • Erilaiset oppijat laulunopetuksessa : Käytännön vinkkejä ADHD-oireisen oppilaan kohtaamiseen 

   Kangastalo, Sonja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia asioita laulunopettajan tulisi ottaa huomioon kohdatessaan oppilaan, jolla on diagnosoitu ADHD. Tavoitteena oli saada työelämässä olevilta laulunopettajilta näkemyksiä ...
  • ESIMIESVIESTINNÄN TOIMIVUUS : Case: Elixia Seppälän asiakaspalvelu 

   Mäkelä, Ida-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelutiimin näkökulmasta esimiesviestinnän toimivuutta Elixia Seppälässä. Tavoitteena oli selvittää, miten esimiesviestintä Elixia Seppälän asiakaspalvelussa tällä hetkellä ...
  • Etäjohtamisen kehittäminen Case:Rejlers Oy 

   Tyrväinen, Kati; Leivonen, Viivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia etäjohtamisen nykytilaa toimeksiantajayrityksessä ja selvittää, miten etäjohtamista voitaisiin kehittää sekä luoda kehitysehdotuksia. Toimeksiantaja opinnäytetyölle on Rejlers Oy, ja ...
  • Etätyön johtamisen kehittäminen : Case: ManpowerGroup Contact Center Oy 

   Venäläinen, Jere (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia etätyön johtamisen nykytilaa toimeksiantajayrityksessä ja selvittää miten etäjohtamista voitaisiin kehittää. Toimeksiantaja opinnäytetyölle oli ManpowerGroup Contact Center Oy, jonka ...
  • Everhöörd? : Musiikkiklubikonseptin promotointi 

   Halmemies, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä on kuvattu Everhöörd?-musiikkiklubikonseptin toteutusta ideatasolta käytäntöön. Tarkoituksena oli järjestää kolmen klubi-illan sarja ja tuottaa niistä saadun materiaalin pohjalta promootiopaketti ...
  • ‘Google this, google that’ : Nursing Students' Perspective on Virtual Studies in JAMK University of Applied Sciences 

   Harju, Tiina; Huhtala, Erika; Lakaniemi, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   The study was conducted in order to produce information about nursing students’ experiences with virtual education with the aim of enabling teachers to better take into account the students’ perspective when creating virtual ...
  • Haamuasiakastutkimukseen pohjautuvaa markkinoinnin suunnittelua kahvila-ravintola Caterinalle 

   Viinikainen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kahvila-ravintola Caterinan palveluprosessin todenmukainen tilanne haamuasiakkuuksien avulla ja antaa Caterinalle työkaluja markkinointisuunnitelmaan. Tutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Hevosten yksilökarsinoiden ja pihattojen kuivikkeet 

   Vesiaho, Amanda (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kuivikkeet ovat suuri kuluerä talleilla. Valinnassa on otettava huomioon muun muassa kuivikkeen kuivikeominaisuudet, kuten ammoniakin- ja nesteensitomiskyky. Valittu kuivike vaikuttaa myös syntyvään kuivikelantamäärään ...
  • HOIDON SAA, JOS PYSYY HENGISSÄ : Hoitoon pääsyn kokemuksia Keuruun Pappilanniemessä ja Pihlajavedellä 

   Mikkonen, Unto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ParasSos-tutkimukseen liittyen, mitä terveyspalvelun etäisyyden muuttuminen vaikuttaa vastaanotolle hakeutuvan toimintaan ja vaikuttaako palveluetäisyyden muuttuminen ...
  • Hotellin kokousasiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen: case: Hotelli Rantasipi Joutsenlampi 

   Pitkänen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Työn tavoitteena oli selvittää hotellissa yöpyvien kokousasiakkaiden hyvinvointiin vaikutta-via tekijöitä. Hyvinvointia tarkasteltiin tässä työssä Matkailun verkosto-osaamiskeskuksen Jyväskylän solmukohdan laatiman ...