• Yritysten toiminnan kehitys : Ehdotus määritelmäksi 

      Kankainen Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ehdotus määritelmäksi sille, mitä yritysten toiminnan kehittäminen oikeastaan on. Työn toimeksiantajana oli Development Outsourcing Devos Oy. Opinnäytetyön tutkimusstrategia pidettiin ...