• Oppiva Yritys -hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuus kohdeyrityksissä 

      Ryymin, Petra (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
      Oppiva Yritys -hanke on ESR-rahoitteinen koulutus- ja kehittämishanke, jonka toimenpiteet kohdistettiin Pohjois-Savon alueella toimiviin pienyrityksiin. Oleellisia toimintoja olivat yrityksissä laaditut kehittämistarvekartoitukset ...