• Siivouspalvelun laadun parantaminen : case: VTT Tietotie 2 

      Roslöf, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja parantaa laatua kohteessa, jossa Sodexo Oy toimii siivouspalvelujentuottajana. Osana opinnäytetyötäni toteutettiin kysely siivouspalvelun laadusta Tietotie 2:ssa yrityksen ...