• Katse tulevaisuuden ammattilaisiin : Hoitotyön opiskelijaohjauksen laadun kehittäminen 

   Ojanperä, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ohjattu harjoittelu on iso osa hoitotyön opiskelijan opintoja. Sen aikana opitaan ammattitaidon kannalta keskeisiä työtehtäviä ja taitoja sekä arvoja ja eettisyyttä. Harjoittelupaikan ja opiskelijaohjaajan tehtävänä on ...
  • Kuopion Tilakeskuksen tilapalveluiden laadun kehittäminen 

   Nykänen, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kaupungit keskittävät usein tilahallintatoiminnan tilayksiköille, jotka myös vuokraavat rakennuksia markkinoilta ja perivät vuokraa tilojen käyttäjiltä osana sisäisten vuokrien järjestelmää. Kuopion kaupungin Tilakeskus ...
  • Laadukas kokouspalvelu Valkeisen Lomassa 

   Peltonen, Elli-Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten maaseutumatkailuyritys Valkeisen Loman kokouspalveluja voisi kehittää laadukkaammiksi. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä asiakkaat odottavat maaseudun kokouspalveluilta. ...
  • Laadun kehittäminen Mikia Security Finland Oy:ssä : Kehityskohteena palvelupäällikön työnkuvan selkeyttäminen 

   Lepistö, Tuulia; Myllymäki, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn toimeksiantaja oli Mikia Security Finland Oy, joka on järjestyksenvalvontapalveluita sekä tapahtumien turvallisuussuunnittelua tarjoava yritys. Tavoitteena oli laadun kehittäminen yrityksessä, jota yrityksen laatutyön ...
  • Laatukäsikirja Velpek Ky:lle 

   Hiekkanen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Velpek Ky:lle laatukäsikirja ja luoda tieto- ja dokumenttipohjaa, jonka päälle laadunhallintajärjestelmää olisi mahdollista rakentaa myöhemmässä vaiheessa. Laatu-käsikirjan tuli ...
  • Matilanvirran matkailualueen kehittäminen 

   Oikari, Aku; Niemelä, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matilanvirta on vapaa-ajanviettoalue Äänekosken kaupungin alueella, Konginkankaan ja Sumiaisten kylien välillä. Alueella on toiminut kahvila-ravintola yli 20 vuotta ja alueella palvellaan alueen mökkiläisiä, paikallisia ...