• Tampereen kantakaupunkialueen pienvesiselvitys 

      Salo, Pia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön tilaaman selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kaikki Tampereen kantakaupunkialueella sijaitsevat, uuden vesilain tarkoittamat pienvedet. Kartoituksen päämääränä oli selvittää ...