• Keski-Suomen sekajätteen koostumustutkimus 

      Lehtinen, Iiris (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
      Jätelain uudistuksen myötä vuodesta 2016 lähtien kaatopaikalle ei saa sijoittaa jätettä, jossa orgaanisen jätteen osuus on yli 10 %. Jätteen polttaminen yleistyy koko ajan, minkä vuoksi koostumustutkimuksia tehdään ...