• Automaattisen vanerinsahauslinjan automaatio- ja sähkösaneeraus 

   Hottinen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Pasram Oy on automaatio- ja sähkösuunnitteluyritys, jolla on vankka kokemus vaneriteollisuuden eri laitteistoista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vanhan automaattisen vanerisahan automaatio- ja sähkösaneeraus. Teoriaa ...
  • JALKADYNAMOMETRIN TUOTEKEHITYS : Vaihtoehtoinen ratkaisu hydrauliikkasylinterille 

   Laaksonen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö oli tilattu Seppo Seppälän toimesta Jyväskylän yliopistolta, Liikunta-ja terveystieteiden tiedekunnasta. Työn tavoitteena oli löytää uusi toimintamenetelmä jalkadynamometrin lineaariliikkeen aikaansaamiseksi. ...
  • Keskipakopumppujen demolaitteisto 

   Mykkänen, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pasram Oy, joka suunnittelee automaatiosovelluksia eri teollisuuden aloille. Opinnäytetyö tehtiin Sulzer Pumps Finland Oy:lle, joka tuottaa erilaisia pumppuja ja sekoittimia teollisuuden ...
  • TYYPPILOHKOT ÄLYKKÄILLE MOOTTORINOHJAIMILLE TIA-PORTAL -YMPÄRISTÖÖN 

   Tammiranta, Juha-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda väyläkommunikoinnin sisältävät moottorinohjauksen tyyppilohkot Siemens Simocode –moottorinohjaimelle sekä ABB -taajuusmuuttajalle sovellussuunnittelun tehostamiseksi. Lisäksi työhön ...