• Automaatiovaraston testausympäristön kehittäminen 

   Kotilainen, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn kohteena oli Valio Oy Jyväskylän automaatiovarastossa oleva testausympäristö. Testausympäristö rakennettiin aikoinaan automaatiovaraston kenttäväylään liitettävien laitteiden testaamista ja konfiguraatioita varten. ...
  • Jätevesipuhdistamon tulopumppaamon automaatio-ohjaukset 

   Klinga, Kimi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tilaajana oli PCS-Engineering Oy. 2004 perustetulla yhtiöllä on toimipisteet Jyväskylässä ja Oulussa ja työntekijöitä on 36. Yhtiö harjoittaa sähkö ja automaatioalan projektointia, suunnittelua, asennusvalvonta ...
  • Malmirikastamon jätepumppujen ohjausten modernisointi 

   Virta, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Toimeksiantajana opinnäytetyölleni oli työnantajani eli PCS-Engineering Oy. Yritys tarjoaa logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmointia, sähkö- ja automaatioalan suunnittelua, asennusvalvontaa ja projektointia. Se ...
  • Siemens S7 demolaitteiston kehittäminen 

   Kalminen, Lassi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Tervakoski OY:lle demolaitteisto koulutuskäyttöön. Laitteiston tuli koostua Siemens S7-300 -logiikasta, taajuusmuuttajalla ohjatusta moottorista ja hallintalaitteista. Taajuusmuuttajan ...
  • Taajuusmuuttajakäytöt sähköalan perustutkinnossa 

   Turunen, Kai. (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 25.08.2008)
   Työssäni olen selvittänyt taajuusmuuttajakäyttöjen opettamisen tarvetta sähköalan perustutkinnossa. Kehitystyön taustaksi haastattelin yritysten edustajia, kouluttajia ja koulutettavia. Haastattelun tulokset antoivat tietoa ...