• Ennakkohuolto-ohjelman päivittäminen tablettipakkauslinjalle 

      Pauninsalo, Jaakko (2019)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ennakkohuolto-ohjelmien päivittämistä varten uusi toimintamalli ja saada sitä noudattaen parannettua korkeimman vikaantumisprosentin omaavan tuotantolinjan käytettävyyttä. Työssä ...