KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Liiketalous, hallinto ja markkinointi

  • 2022 vuoden perintälain muutos : yhdenmukaista kohtelua ja kohtuullisia perintäkuluja? 

   Krook, Janika (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 1.5.2022 voimaan tulleiden perintälain uudistusten vaikutuksia muihin kuin kuluttajasaataviin ja verrata uudistuksia aiempaan sääntelyyn. Tutkimuksessa keskityttiin myös niihin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Advanced hybrid meetings’ framework – a toolbox for increasing the efficiency 

   Schakir, Yasmin (2022)
   The situation with the pandemic since spring 2020 has substantially changed the entire setting of official international meetings and, as a consequence, meeting organizers have been obliged to react quickly and adapt the ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ajanhallinnan ja organisointitaitojen kehittäminen omassa työssä 

   Juvander, Alex (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työelämäntaitoja ajanhallinnassa ja organisoinnissa. Kehittämisen ohessa suunniteltiin ja toteutettiin työjärjestys työpaikkani toimipisteelle. Työjärjestyksessä oli pyrkimyksenä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ajanhallinnan merkitys asiantuntijatyössä ja uuden omaksumisessa 

   Rinne, Kasperi (2022)
   Taloushallinnossa on käynnissä murros kohti automatisoidumpaa ja digitaalisempaa työympäristöä, minkä myötä kirjanpitäjän työnkuva ja tarvittavat ominaisuudet myös muuttuvat. Rutiininomaisten ja yksitoikkoisten töiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alabrändin selkeyttäminen brand mash-up -ajattelun avulla 

   Hänninen, Nora (2021)
   Vahva brändi on menestyvän liiketoiminnan ja kasvun edellytys. Vahva brändi tuo kilpailuetua ja rakentaa asiakasluottamusta sekä auttaa rekrytoimaan parhaat osaajat ja saamaan tuotteesta tai palvelusta parhaimman mahdollisen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alhaalta ylöspäin : sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta 

   Hartikainen, Mia (2022)
   Alhaalta ylöspäin: sisäisen viestinnän kehittäminen henkilöstön kokemusten kautta Vuosi 2022 Sivumäärä 38 Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli kehittää kohdeyrityksen sisäistä viestintää sisäisen intranetin osalta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloittavan kynäruiskumaalaamon markkinointisuunnitelma 

   Lindstedt, Ksenia (2021)
   Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona aloittavalle kynäruiskumaalaamolle. Opinnäytetyön tavoitteena on laatia markkinointisuunnitelma, jossa kartoitetaan toimeksiantajayrityksen nykytilannetta ja markkinointiympäristöä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloittavan yrityksen visuaalinen identiteetin luominen 

   Björkroth, Sofia (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda aloittavalle yritykselle visuaalinen identiteetti, joka antaa valmiudet yhteneväiselle linjaukselle yrityksen markkinoinnin ja halutun brändi-imagon välittämiselle. Tavoitteena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen Assistant Controllerina 

   Syväluoma, Miikka (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää HOK-Elannon taloushallinnossa työskentelevän Assistant Controllerin ammatillista osaamista. Ammatillisen kehittymisen lisäksi tavoitteena oli työpaikan toiminnan kehittäminen. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen rahoitusneuvojana osamaksurahoituksessa 

   Vähänen, Valtteri (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkkailla rahoitusneuvojan työtä osamaksurahoituksia toteuttavassa tiimissä yhdessä Suomen suurimmista rahoituslaitoksista. Työn tavoitteena oli seurata kyseisiä tehtäviä jo pidempään ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen rautakaupan myyjänä 

   Viinanen, Ilkka (2022)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Tässä raportissa on kuvattu uudessa työssä aloittaneen työntekijän perehtymistä, ja ammatillista kehittymistä 10 viikon ajan. Jokaisella viikolla on oma teemansa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen talousassistenttina 

   Lepistö, Joel (2022)
   Itsensä kehittäminen ja ammatillinen osaaminen omassa työssä ovat avainroolissa, kun tarkastellaan omaa työuraa ja millaisia mahdollisuuksia työura luo tulevaisuudessa. Omassa työssään on aina mahdollista kehittyä ja on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Arvonmääritys yrityskauppatilanteessa 

   Leinonen, Petra (2022)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli livestriimausta ja videotaltiointia tuottava suomalainen osakeyhtiö. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kohdeyrityksen arvo sekä tunnistaa toimenpiteet, joilla Kohdeyrityksen arvoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakasimplementointiprosessin rajaaminen : palvelukoordinaattorin päiväkirja 

   Viitanen, Aleksi (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella palvelukoordinaattorin työtehtäviä sekä rajata ja dokumentoida asiakasimplementointiprosessin vaiheet toimeksiantajana toimineessa keskisuuressa suomalaisessa logistiikka-alan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen tuotantolähtöisessä liiketoiminnassa 

   Mäkinen, Minna (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella erään tuotantolähtöisen yrityksen asiakaskokemuksen nykytilaa, luoda kehittämissuosituksia ja paikoin kehitystoimia asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Yritys toimii perinteisellä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemus ja päätöksenteon ilmiöt palveluun sitoutumisen taustalla 

   Rentto, Heini (2023)
   Kilpailun kiristyttyä lähes alalla kuin alalla on asiakkailla entistä enemmän valinnanvaraa palveluntarjoajan suhteen. Tämä näkyy myös hyvinvointialalla, jossa verkkovalmennuksia erilaisiin tarpeisiin tarjoaa yhä useampi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaspalvelu tilitoimistossa X 

   Lipitsä-Pentikäinen, Anni (2023)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyin Tilitoimisto X asiakaspalveluun ja sen kehityskohteisiin. Tilitoimisto X on 15 vuotta alalla toiminut nykyään kansainvälinen yritys, joka kuitenkin kamppailee asiakaspoistuman kanssa. Halusin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaspalvelun kehittäminen henkilöstökokemuksen avulla 

   Keijonen, Joona (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan asiakaspalvelua tutkimalla sen haasteita henkilöstön näkökulmasta ja löytämällä kehitysehdotuksia sen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Tarkoituksena oli luoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaspalvelun moninaiset työtehtävät 

   Leskinen, Reetta (2023)
   Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön päätavoitteena on tarkastella asiakaspalvelun roolia sekä päivittäisiä työtehtäviä tekniikan alan tukkukaupassa pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on kuvata työtehtävien monipuolisuutta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaspersoonien tunnistaminen palvelumuotoilun keinoin apteekissa 

   Niemi, Liisa (2022)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimusperusteinen kehittämistyö, joka toteutettiin toimeksiantona Tammedica apteekille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa ja määrittää apteekin olennaisimmat asiakaspersoonat kahdessa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad