KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Majoitus- ja ravitsemisala

  • Asiakaskokemus kurssitoiminnan kehittämisen perustana : case: Sydänliitto 

   Seppälä, Valtteri (2022)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaskokemuksen nykytila Suomen Sydänliitto Ry:n kurssitoiminnassa. Sydänliitto on järjestö, joka tarjoaa tietoa terveydestä, tukea elämäntapamuutoksiin ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Attracting Customers to Stella Gardens Resort and Spa in the Off-Season 

   Kamel, Annya (2023)
   This thesis is intended to analyze how the Egyptian hotel, Stella Gardens Resort and Spa attracts customers in the off-season. The framework of the study is divided into primary and secondary research from physical books, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Corporate Social Responsibility from Employ-ees’ Point of View in Radisson Blu Leeds: Training, Healthcare and Communication 

   Järvinen, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis was commissioned by Radisson Blu Leeds. Radisson Blu is a part of the Rezidor Hotel Group, and Radisson Blu Leeds is one of its four star hotels in United Kingdom. The Rezidor Hotel Group has had its own ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Designing a Digital Marketing Plan for a Flower Shop Café: Case Kimppu 

   Latikka, Pihla (2022)
   The purpose of this thesis is to create a digital marketing plan for a flower shop café called Kimppu. Kimppu is a new company and as a new company it is competing for attention against other local businesses. As a newcomer ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Developing Digital Marketing Plan for The Company Guest Rooms in Tanzania 

   Söderqvist, Lenita (2022)
   Creating a digital marketing plan for the authors family business is the goal of this thesis. By going through and understanding the theory of digital marketing as well as the different components it is made of and ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • EzMatcha - A business plan 

   Vuorio, Mirko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis is to create a useable business plan for the author to implement in the future, and use for the purpose of creating a profitable eCommmerce business selling healthy matcha green tea online. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Facebookin markkinointisuunnitelma Omnian Kiviruukin kampuksen a la carte-ravintolalle X 

   Gyldén, Daniela; Strömberg, Daniel (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä markkinointisuunnitelma Omnian Kiviruukin kampuksella sijaitsevalle a la carte-ravintolalle X. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia, on toisen asteen ammatillista koulutusta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Itsensä kehittäminen asiantuntijamyyjän roolissa 

   Soikkeli, Heidi Marika (2023)
   Tämä opinnäytetyöni tehdään omaan työhön liittyen. Aihe on ollut mielessä pitkään. Aihe nousi merkittävään asemaan siksi, että nykytyöyhteisöissä näyttää kokemukseni perusteella olevan tilausta tekijöille, jotka hallitsevat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kaupallisten hevoskuljetusten ostoprosessi 

   Roima, Unti (2022)
   Työn toimeksiantajana on yksinyrittäjä, jonka tulee saada hevosia kuljetettua Euroopan Unionin alueelta Suomeen. Toimeksiantaja ei itse näitä kuljetuksia pysty toteuttamaan, minkä johdosta lähdetään etsimään kaupallista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittyminen ja kehittäminen liikennekaupan ketjuohjauksen assistenttina 

   Aga-Anttila, Elizabet (2022)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona SOK Liikennekaupan ketjuohjaukselle. Opinnäytetyössä seurattiin seurantaviikkojen ajan liikennekaupan ketjuohjauksen assistentin työnkuvaa ja työskentelytapoja. Opinnäytetyön alussa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehitysehdotuksia ravintolan toimintamalleihin sekä oman osaamisen vahvistaminen ravintolatyöntekijänä 

   Häkämies, Jessi (2021)
   Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tarkoituksena on vahvistaa kirjoittajan omaa osaamista sekä samalla kehittää yhteistyökumppanina toimivan yrityksen päivittäisiä toimintamalleja. Yhteistyökumppanina toimii Helsingin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kiinteistösijoittajan vuokrakohteiden tiedonhallinnan nykyaikaistaminen ja sen hyötyjen tarkastelu 

   Karjalainen, Susanna (2022)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on siirtää kiinteistösijoitusta harjoittavan perheyrityksen vuokrakohteiden tiedonhallinta ja vuokranvalvonta sähköisen, verkossa toimivan vuokranantajille suunnatun järjestelmän ylläpidettäväksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kunta-asiakkuuden uudelleen haltuunotto 

   Tähtinen, Elina (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on seurata ja kehittää esihenkilön työtä projektiluontoisessa työssä isossa kansainvälisessä yrityksessä, joka tuottaa erilaisia palveluja yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden näkökulmia kansainvälisestä liikkuvuudesta 

   Torvinen, Miia (2022)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttavat Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijan päätökseen lähteä ulkomaille osana opintojaan. Ammattikorkeakouluissa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Miehistön jäsenen vastuun kasvattaminen matkalla esihenkilöksi 

   Poutanen, Elina (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli syventää omaa osaamista matkustamotyön esihenkilönä sekä kehittää työtehtäviä. Työn toimeksiantajana on suomalainen lentoyhtiö. Opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamallisena, työn ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Olutsnacksien kehittäminen olutpruuviin 

   Lehtoranta, Jonna (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda olutsnack-ruokatuote oluttastingien tueksi. Olutsnack-ruokatuote tuli olemaan tuote, joka tukisi makumaailmoillaan oluttastingejä eli olutpruuveja ja toimeksiantajan liikeideaa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Opiskelijaravintola BarLaurean asiakkaiden suhtautuminen luomutuotteisiin 

   Vertanen-Tilli, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ravintola BarLaurean asiakkaiden suhtautumista luomuruokaan ja sen käyttöön ravintolan lounas- ja kahvilatarjonnassa. BarLaurea on Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikössä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palvelumuotoiluprosessi ketogeenisten valmisaterioiden tuotekehityksessä 

   Haapasalmi, Lotta; Väistö, Juuli (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ketogeeniseen ruokavalioon sopivia valmisaterioita toimeksiantajayritykselle eli K-Citymarket Järvenpäälle. Tuotekehityksen tarkoituksena oli laajentaa toimeksiantajan, ketogeenisten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palveluprosessien kehittäminen identiteetti- ja käyttöoikeuksien hallinnassa tietoturvayksikössä 

   Hakonen, Sanna (2022)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamuotoisena opinnäytetyönä (PONT) toimeksiantoyritykselle. Opinnäytetyön keskiössä ovat identiteetti- ja käyttäjähallinnan järjestelmä, ryhmien- ja jakelulistoihin liittyvien toimintojen ...
  • Perehdyttämisen kehittäminen toimeksiantajayrityksessä 

   Palén, Maria (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen nykyistä perehdytysprosessia. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt perehdytyskortti tulee palvelemaan ensisijaisesti uusia työntekijöitä, mutta se toimii ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad