KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Rikosseuraamusala

  • Mikkelin vankilan perehdyttämiskäytäntöjen kehittäminen 

   Raitanen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää Mikkelin vankilan perehdytysprosessia ja luoda perehdytysopas erityisesti uusille rikosseuraamusalan työntekijöille. Opinnäytetyö oli Mikkelin vankilan tilaama. Mikkelin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö rikosseuraamustyöntekijän näkökulmasta 

   Karvinen, Emilia (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla yhdyskuntaseuraamustoimistossa työskentelevän rikosseuraamustyöntekijän tehtäviä 10 viikon mittaisen päiväkirjamuotoisen tarkastelun avulla. Opinnäytetyön tilaajana toimii ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Rikosseuraamusasiakkaat digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä 

   Hämäläinen, Tomi (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on koota ennestään tiedettyä, sekä tuottaa uutta tietoa rikosseuraamusasiakkaista digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä. Opinnäytetyön tilaaja on DigiIN-hanke, joka pyrkii ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vankien työnjohtajan päiväkirja rekisterikilpilogistiikassa 

   Joki-Suikko, Timo (2022)
   Tämän päiväkirjaopinnäytetyön tarkoitus oli kuvata työnjohtajan arkea Helsingin vankilan rekisterikilpilogistiikan parissa haasteellisena pandemiavuonna 2021. Työssä kuvattiin, kuinka haasteellista kilpilogistiikalle ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vankilan muutto uusiin toimitiloihin : turvallisuusnäkökulmia suunnitteluun ja toteutukseen 

   Pohjola, Henri (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä tietoa uusien suljettujen vankiloiden käyttöönottoon liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä. Työ kokoaa yhteen Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelevien virkamiesten näkemyksiä henkilöstöön, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad