KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Rikosseuraamusala

  • Jokuhan sen vallan ottaa aina: tehostetun valvonnan osaston avaamisen vaikutukset Turun vankilassa 

   Heinonen, Olli; Ant-Wuorinen, Päivi (2023)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää tehostetun valvonnan osaston avaamisen vaikutuksia Turun vankilan henkilökunnan työssä. Opinnäytetyössä selvitetään myös, millaisia vaikutuksia henkilökunta on havainnut vankien ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Liikunnan merkitys vangin kuntoutumiseen ja vankilassa jaksamiseen 

   Ovaskainen, Mikko (2023)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä Juuan vankilalle. Opinnäytetyön aiheena oli liikunnan merkitys vangin kuntoutumiseen ja vankilassa jaksamaiseen. Kehittämistyön tarkoituksena oli lisätä ja kehittää Juuan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mikkelin vankilan perehdyttämiskäytäntöjen kehittäminen 

   Raitanen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää Mikkelin vankilan perehdytysprosessia ja luoda perehdytysopas erityisesti uusille rikosseuraamusalan työntekijöille. Opinnäytetyö oli Mikkelin vankilan tilaama. Mikkelin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö rikosseuraamustyöntekijän näkökulmasta 

   Karvinen, Emilia (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla yhdyskuntaseuraamustoimistossa työskentelevän rikosseuraamustyöntekijän tehtäviä 10 viikon mittaisen päiväkirjamuotoisen tarkastelun avulla. Opinnäytetyön tilaajana toimii ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Rikosseuraamusasiakkaat digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä 

   Hämäläinen, Tomi (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on koota ennestään tiedettyä, sekä tuottaa uutta tietoa rikosseuraamusasiakkaista digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä. Opinnäytetyön tilaaja on DigiIN-hanke, joka pyrkii ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vankien kokemuksia Helsingin vankilan päihdekuntoutusosastosta 

   Reunanen, Netta (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vankien kokemuksia Helsingin vankilan syksyllä 2018 avatusta päihdekuntoutusosastosta. Tarkoitus oli tuottaa päihdekuntoutusosaston kehittämistyössä hyödynnettävää tietoa ...
  • Vankien työnjohtajan päiväkirja rekisterikilpilogistiikassa 

   Joki-Suikko, Timo (2022)
   Tämän päiväkirjaopinnäytetyön tarkoitus oli kuvata työnjohtajan arkea Helsingin vankilan rekisterikilpilogistiikan parissa haasteellisena pandemiavuonna 2021. Työssä kuvattiin, kuinka haasteellista kilpilogistiikalle ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vankilan muutto uusiin toimitiloihin : turvallisuusnäkökulmia suunnitteluun ja toteutukseen 

   Pohjola, Henri (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä tietoa uusien suljettujen vankiloiden käyttöönottoon liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä. Työ kokoaa yhteen Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelevien virkamiesten näkemyksiä henkilöstöön, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad