KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Terveydenhoitotyö

  • Addisonin taudin tarkistuslista sairaanhoitajan työn tueksi potilasohjaamiseen 

   Muhonen, Marjut (2023)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa tarkistuslista sairaanhoitajille Husin eli Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Endokrinologian poliklinikalle. Työn tavoitteena oli parantaa potilasturvallisuutta ja luoda selkeä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aivoinfarktin ennaltaehkäisy seniori-ikäiselle 

   Ahola, Jonna; Hyppänen, Niina (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivitetyn tiedon avulla vahvistaa sairaanhoitajan vastaanotolla tapahtuvaa seniori-ikäisten aivoinfarktin ennaltaehkäisevää ohjaustoimintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota näyttöön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Musiikki muistisairautta sairastavan vuorovaikutuksen tukena : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Syysluoto, Piia (2023)
   Väestön ikääntyessä muistisairauksien yleisyys lisääntyy maailmanlaajuisesti. Lääkehoidon ohella pohditaan vaihtoehtoisia, lääkkeettömiä menetelmiä elämänlaadun parantamisen ja oireiden vähentämisen saavuttamiseksi. Tässä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Painevaurioiden ennaltaehkäisy palliatiivisessa hoitotyössä 

   Ruth, Ville; Loman, Kaj (2022)
   Painevauriot aiheuttavat tiettävästi runsaasti ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuollolle kaikkialla maailmassa. Suomessa jopa 85 000 potilasta vuosittain saa painevaurion. Yhden painevaurioisen potilaan hoitokustannukset ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sairaanhoitajan työnkuvaus palveluasumisyksikkössä 

   Mba Mba, Angela (2022)
   Sairaanhoitajan työnkuva on nykyaikaa monipuolisempi ja monimutkaisempi kuin aikasemmin. Kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä mitä sairaanhoitajan ammattiin kuuluu ja minkäläistä työtä hän tekee, mutta aika vähän on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vajaaravitsemuksen merkitys ja ennaltaehkäisy kroonisten haavojen hoitotyössä : kirjallisuuskatsaus 

   Kankaanpää, Sanna (2022)
   Vajaaravitsemus saattaa usein olla syynä haavan kroonistumiseen ja paranemisprosessin hidastumiseen. Tämä opinnäytetyö käsittelee vajaaravitsemuksen merkitystä ja ennaltaehkäisyä kroonisten haavojen hoitotyössä. Tavoitteena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad