KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Tietojenkäsittely

  • Ajan- ja stressinhallinta osana ohjelmistokehittäjän arkea ohjelmistotalossa 

   Pohjoisaho, Mikko (2022)
   Päiväkirjaopinnäytetyö kuvaa arkea ohjelmistokehittäjän työssä korona-aikana, noin kaksi vuotta alalle työllistymisen jälkeen. Päiväkirjaopinnäytetyö kuvaa niitä monipuolisia projekteja, tehtäviä ja teknologioita, joita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammatillinen kehittyminen ohjelmistokehittäjän työssä 

   Talvo, Saara (2023)
   Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoitteena on kuvailla uransa alkutaipaleella olevan ohjelmistokehittäjän päivittäistä työtä. Opinnäytetyössä havainnoidaan ja kuvataan millaista, on työskennellä uutena tulokkaana ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • AR-teknologian mahdollisuudet kirjastossa 

   Lehtinen, Joose (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kirjastot voisivat hyödyntää Augmented Reality -tekniikkaa eli lisättyä todellisuutta. Työssä tutkitaan myös, miten kirjastojen asiakkaat tuntevat kyseisen tekniikan. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Artistin Instagram-markkinoinnin opas 

   Hepolehto, Olli Santeri (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin Instagram-markkinoinnin opas musiikkiartisteille. Opinnäytetyössä tutkittiin muun muassa parhaita käytäntöjä tehokkaaseen Instagram-markkinointiin, sekä henkilöbrändiä. Tämän jälkeen vertailtiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Creating content for a Drupal study unit in the virtual learning environment, Canvas 

   Vaughan, Hanna (2022)
   The main objective of this bachelor’s thesis was to develop content for a study unit that is offered on the Canvas learning management system. The study unit is a complementary introduction course to content management ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • CRM-järjestelmän mahdollisuudet osana GMIS-konseptia 

   Lampela, Aleksi (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli CRM-järjestelmiin perehtymällä tuoda näkökulmia ja ehdotuksia toimeksiantajalle siitä, miten he voisivat hyödyntää näitä järjestelmiä tulevaisuudessa toiminnassaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Development of remote diagnosis system for Champath Image Technology 

   Suo, Haoxing Jr (2022)
   This thesis is mainly about to record the ten-week content that I am working in Wuhan Champath Image Technology Ltd. With the impact of the epidemic on economic and social life around the world reaching to the marrow of ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digitaalisen palvelun käyttäjäpolun kehittäminen 

   Aalto, Kasimir; Seppänen, Jarno; Suvitaival, Santeri; Yliollitervo, Marko (2023)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan digitaalisia palveluja parantamalla ensisijaisesti mobiilisovellusta. Tavoitteena oli luoda testattu prototyyppi ratkaisuehdotukseksi uuteen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Dokumenttien hallinnan suunnitelma eurooppalaiselle kyberturvallisuuskeskusten verkostolle 

   Häkkänen, Hermanni (2023)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä ECHO:lle (European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operation) suunnitelma dokumenttienhallinnan kehittämiseksi huomioiden esimerkiksi hakemistorakenteen, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ECHO hallinto- ja johtamisen tietojärjestelmän kehitys ja SharePointin käytön tutkinta 

   Koskula, Sami (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella kehitteillä olevan verkostomaisen ECHO (Eurooppalainen kyberturvallisuuskeskuksen verkosto ja innovaatio- ja operaatiokeskus) organisaation hallinto- ja johtamistietojärjestelmää. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ennakoivan data-analytiikan hyödyntämisen mahdollisuus Service Deskin toiminnassa: esimerkki: Capgemini Finland Oy 

   Reinikainen, Kaisa (2021)
   Dataa tulvii nykyään joka suunnasta suuria määriä, joten myös organisaatioissa datan määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Perinteisen raportoinnin sijaan yritykset ovat lähteneet hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Graafisen käyttöliittymän rakentaminen komentorivipohjaiselle sovellukselle — Case Virnex Business Services Oy 

   Laitinen, Jouni (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa toimiva graafinen käyttöliittymä nykyisen komentorivipohjaisen sovelluksen tueksi. Opinnäytetyön tuotoksen ajateltuja hyötyjä olivat Efecte Oyj:n tuottamaan Efecte-palvelunhallinta-alustaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • HR-datan visualisoinnin hyödyt ja mahdollisuudet 

   Lämsä, Hanna-Leena (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisten HR-mittareiden visualisoinnista on hyötyä toimeksiantajayrityksen johdolle liiketoimintapäätösten tueksi ja henkilöstöhallinnolle henkilöstöjohtamisen tueksi. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Improving Communication of Information Security Policies at a Government Security Organization 

   Lee, Kirsi (2022)
   This diary thesis describes the tasks of an information security coordinator at a government security organization. The writer was recently assigned to work in this new role in Spring 2022. The aim of this bachelor’s thesis ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Intranetin käytettävyyden kehittäminen 

   Salo, Mirka (2021)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli arvioida ammattikorkeakouluorganisaation uuden intranetin käytettävyyttä ja antaa sen perusteella näkökulmaa jatkokehitykseen käytettävyyshuomioilla ja dokumenttianalyysillä. Tutkimuskohteena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ISO/IEC 27001- standardin implementointi 

   Peteri, Minna (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ISO/IEC 27001-standardin jalkauttamista kohdeyrityksen päivittäiseen arkeen ja toimintatapoihin. Työ aloitettiin kartoittamalla nykytilanne ja tuloksena syntyi kehitysehdotus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittyminen Business Analystiksi 

   Spelman, Paula (2022)
   Tämän opinnäytetyön tyyppi on portfoliomainen päiväkirja, jossa kuvataan työtehtäviä Junior Business Analyst roolissa. Opinnäytetyö koostuu kymmenestä seurantaviikosta kevään 2022 aikana. Opinnäytetyössä kuvataan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittyminen ICT-asiantuntijan roolissa etätyössä 

   Pyhältö, Jasmine (2021)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja analysoida kirjoittajan työtehtäviä etätyön näkökulmasta kevään 2020 covid-pandemian aikana. Työ tehtiin suuressa suomalaisessa palveluiden digitalisointia toteuttavassa organisaatiossa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittyminen IT-tukihenkilön roolissa 

   Kaski, Eveliina (2022)
   Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä seurattiin kymmenen viikon ajan IT-tukihenkilön työtä. Seurantajakso sijoittuu ajalle 12.9.2022-18.11.2022. Työn toimeksiantajana toimii Verkkokauppa.com. Toimeksiantajan pyynnöstä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kielisuihkua varhaiskasvatuksessa teknologian ja pelillisyyden avulla 

   Pahkin, Arttu; Achat, Masir (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda prototyyppi oppimispelille, minkä kohderyhmänä toimisi 5–6-vuotiaat lapset. Tarkoituksena oli kehittää mahdollisimman helposti pedagogiseen käyttötarkoitukseen tuleva peli, joka ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad