KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Turvallisuusala

  • Cashier and cash management safety as part of general security in public administration 

   Bister, Topi Jerry Verneri (2021)
   The aim of this thesis was to develop processes and guidelines for the safety and security of cash handling and cash-handling employees as well as identify improvement goals in general security related activities and ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • COVID-19 vaikutus yksityisille turvallisuuspalveluille, Lockdown Security Oy 

   Ristaniemi, Markus (2023)
   Opinnäytetyössä tutkittiin COVID-19 vaikutusta yksityisiin turvallisuuspalveluihin. Tavoitteena oli tuottaa todenmukainen ja kokonaisvaltainen kuva COVID-19 vaikutuksista yksityisiin turvallisuuspalveluihin ja miten sen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Developing a cybersecurity plan for the websites of case company X 

   Gamoulos, Cynthia (2021)
   The development task of this project is to create a cybersecurity plan for the websites of the case company. This thesis aims to identify and assess various risks that could affect the websites of the case company and ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Developing the Safety Culture - EHSS Manager Diary 

   Huopalainen, Minja (2023)
   The objective of this thesis was to develop a safety culture within Volvo CE Finland and to provide a clear picture of the EHSS Manager's role within the company. Work tasks were documented for 10 weeks in autumn 2022 in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Development of Occupational Safety and Health for the Helsinki Police Prison 

   Kantanen, Marko; Lindström, Kim (2023)
   The objective of this thesis was to examine whether occupational health and safety risks are present at the Helsinki Police Prison. Using qualitative research methods, the development study sought to find out any risks ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Development of the data protection function 

   Heilala, Alisa (2023)
   The objective of this thesis was to develop the data protection function in organization X. The main goal for developing the data protection function was to create working instructions for the Privacy Officer’s responsibility ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Development project of personnel SOS button mobile application for transportation company X 

   Tuomainen, Eero (2023)
   The objective of this thesis was to improve company X employees` occupational health and safety by developing working and practical SOS button application for their field work. The beneficiaries of this thesis were company ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Etätyön vaikutukset työhyvinvointiin covid-19 aikana 

   Schroderus, Laura (2023)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli etätyön vaikutukset työhyvinvointiin covid-19 koronapandemian aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia koronapandemian aikana tehdyllä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Event first aid coodinator - developing the work 

   Ahonen, Arto (2023)
   This thesis is a learning diary for ten weeks concerning event first aid coordinator’s work in the Finnish Red Cross Helsingin ja Uudenmaan Piiri. The objective is to find out what makes the first aid coordinating as ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Fyysisen ja digitaalisen henkilöturvallisuuden parantaminen asumisen muuttuvassa toiminta- ja turvallisuusympäristössä 2000-luvulla 

   Puranen, Henri; Hastig, Walter (2023)
   Opinnäytetyö tehtiin SATO Oyj:lle, jolla on lähes 27000 vuokrakotia Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa sekä Pietarissa. Korjaus- ja huoltotoiminta on oleellinen osa liiketoimintaa. Opinnäytetyön tavoite oli luoda yhden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hankintojen tietoturvallisuusriskien arvioinnin kehittäminen valtioneuvoston kansliassa 

   Virta, Olli (2022)
   Opinnäytetyön aihe on Hankintojen tietoturvallisuusriskien arvioinnin kehittäminen valtioneuvoston kansliassa. Työn toimeksiantaja on valtioneuvoston kanslian valmiusyksikkö. Työ liittyy käynnissä olevaan hankintojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Harjoitustoiminta laittomien tekojen ja niiden uhkien varalle 

   Lankinen, Suvi (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää jatkuvuudenhallinnan harjoitusmalli, joka kuvaa miten opinnäytetyön tilaajan tulisi toteuttaa harjoituksia laittomien tekojen varalle. Harjoitusmalli kuvaa miten harjoituksia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hätäkeskuspäivystäjän ammattitaito ja sen kehittämisalueiden tunnistaminen 

   Liukkonen, Aarre (2022)
   Hätäkeskuslaitos on nuori ja nopeasti kehittynyt viranomaisorganisaatio. Sen tehtävä on tärkeä osa kansallista sisäistä turvallisuutta. Organisaation kehitys, hätäkeskusuudistus ja tietojärjestelmämuutokset ovat olleet ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ilmastonmuutos ja työn vaara- ja haittatekijöiden arviointi 

   Halinen, Mikko (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda aineisto, jonka pohjalta työpaikoilla voidaan keskustella ilmastonmuutoksen vaikutuksista työn vaara- ja haittatekijöihin työhön liittyviin riskeihin. Aineisto toimii myös alustuksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Information security management guideline for small and midsize enterprises 

   Heikkinen, Jaakko (2022)
   The development objective of this thesis was to create effective information security management guideline for a small and midsize enterprise. Thesis used a semistructured interview as a research method alongside theoretical ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Jatkuvuudenhallinnan toimintamallin kehittäminen 

   Koivuniemi, Maarit (2022)
   Palvelujen digitalisointia tehdään yhä enenevässä määrin ja näin ollen digitaalinen turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta nouseekin yhä tärkeämpään asemaan. Tieto on avainasemassa ja sen on oltava saatavilla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Johtamisen ja työhyvinvoinnin kokemuksia eräässä poliisiyksikössä 

   Rintala, Esa; Rousku, Lauri (2022)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee johtamisen ja työhyvinvoinnin kokemuksia eräässä poliisiyksikössä. Strategiansa mukaisesti poliisihallinnossa nähdään hyvä johtaminen sekä työhyvinvointi tärkeinä osa-alueina, joilla voidaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kaupunkiliikenteen kuljettajiin kohdistuvat uhka- ja väkivaltatilanteet 

   Ketoluoto, Päivi (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Länsilinjat Oy:lle, joka liikennöi Tampereen, Joensuun, Turun, Jyväskylän ja Hämeenlinnan kaupunkiliikenteessä. Länsilinjat Oy:llä on palkkalistoillaan kolmisensataa linja-autonkuljettajaa, joista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittyminen asiantuntijana uuden vastuualueen myötä 

   Aromeri, Juha (2023)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa IT-suunnittelijan ammatillista kehittymistä teknisen tietoturvan vastuualueen saamisen myötä. Uuden vastuualueen lisääminen täysipäiväiseen työhön edellytti uuden tiedon omaksumista ja aikaresurssin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kohdennettuun väkivaltaan varautuminen kauppakeskus X:ssä 

   Berg, Janne; Jokiharju, Aleksi (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää erään Varsinais-Suomessa sijaitsevan kauppakeskuksen varautumista, turvallisuutta sekä yhteistyötä poliisin kanssa mahdollisen väkivaltaisen tapahtuman varalta. Kehittämistehtäväksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad