- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • B2B CRM systems on the market: system options for underground laboratories 

   Ramberg, Marjo (2021)
   This thesis was done for the project “Empowering Underground Laboratories Network Usage” (EUL). which was an international project that started in April 4/2021 and ended in 12/2021. One of the goals of the project was to ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • B2B-ostopolun asiakaskokemus: case: Digizer Oy 

   Teppola, Harri (2023)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii oululainen digitaaliseen kaupankäyntiin erikoistunut yritys Digizer Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia B2B-ostopolun asiakaskokemusta ja tunnistaa, mitkä tekijät vaikuttavat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • B2B-verkkopalvelun sähköinen markkinointi 

   Kossi, Iisa (2014)
   Kohdeyritys on maahantuonti- ja tukkuliike, joka on rakentamassa B2B-verkkokauppaa eri toimialojen asiakasyrityksille. Kohdeyritys haluaa markkinoida palveluaan sähköisesti, mutta sillä ei ole juuri kokemusta sähköisestä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Balanced Scorecard : Proventia Emission Control Oy:n mittariston päivitysprosessi 

   Niska, Suvi (2015)
   Opinnäyteprojektin kohdeyrityksenä oli Proventia Emission Control Oy – Oulunsalossa toimiva pakokaasujen puhdistusteknologiaan erikoistunut ympäristöteknologiayhtiö. Noin 40 henkilöä työllistävä yritys on osa suomalaista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Balanced Scorecardin rakentaminen kohdeyritykselle 

   Kallo, Riikka (2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on rakentaa Balanced Scorecard, eli tasapainotettu mittaristo kiinteistöhuoltoalalla toimivalle kohdeyritykselle. Yritys on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja meneillään oleva sukupolvenvaihdos ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Barrier Test Metrology Development for Flexible Polymer Substrate 

   Harmaala, Arttu (2014)
   The goal of this thesis was to develop a test method to determine the barrier properties of polymer substrates for Picodeon Ltd Oy. Picodeon had earlier made tests at 3rd party laboratories to determine barrier properties; ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Beckhoff-varaosakomponenttien vaihtotyön kehitys raepuhallusrobottisovelluksessa 

   Kanniainen, Wiljam (2024)
   Opinnäytetyössä kehitettiin ja dokumentoitiin Beckhoff-komponenttien vaihtotyötä raepuhallusrobottisovelluksessa. Vaihdettavien komponenttien alustaminen etäyhteyden yli voi pidentää huollon vasteaikaa. Näin ollen työn ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Beethovenin sonaatti nro 17 op. 31 nro 2: taiteellinen analyysi ja teknisten haasteiden ratkaisu harjoittelussa 

   Subasijev, Aleksei (2012)
   Työ sisältää Beethovenin pianismin erikoispiirteiden analyysia, joista yksi tärkeimmistä on kontrastit. Kerrotaan, miten ne ilmenevät Beethovenin musiikissa ja Myrsky-sonaatin ensimmäisessä osassa. Opinnäytteessä kerrotaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • BelleMemory–muistipeli matkapuhelimessa: aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutujien käyttäjäkokemuksia 

   Jokela, Jaana; Ranua, Taina (2011)
   Kuntoutujan kokiessa esimerkiksi muistamisen vaikeuksia aivoverenkierronhäiriön jälkeen saattaa hän motivoitua harjoittelemaan muistiaan elektronisten pelien avulla. Bellememory–muistipeli on yksi muistinvirkistyspeleistä, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon suunnitteluprosessi ja mallinnusjärjestys 

   Niva, Antti (2019)
   Elementtirakenteisten kerrostalojen tietomallipohjainen elementtisuunnittelu on todella yleistä. Suunnittelijoilla tulisi olla yhtenäinen tapa suunnitella ja mallintaa elementtejä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Betonielementtitehtaan layoutin parannussuunnitelma 

   Sarlin, Juha (2011)
   Työssä pyrittiin parantamaan BM Haapavesi Oy:n betonielementtitehtaan tuotannon laitteiden sijoittelua ja kokonaisuuden toimivuutta. Tehdashallia on laajennettu useaan kertaan, eikä parasta mahdollista layout-ratkaisua ole ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Betonielementtitehtaan materiaalivaraston optimointi 

   Autio, Pekka (2023)
   Haapaveden betonielementtitehtaan materiaalivarasto toimii puskurina tuotantoon materiaalitoimituksen epävarmuuksien sekä tuotannossa tapahtuvien muutoksien hallitsemiseksi. Varaston koon, toimituserien koon määrittely ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Betoniparvekkeiden korjausopas 

   Pihlajaniemi, Henri (2017)
   Opinnäytetyö käsittelee betonirakenteisen parvekkeiden huolto- ja kunnostus-urakointia. Tavoitteena oli kerätä yleissivistävä kuvaus parvekeremontista. Kohderyhmäksi työlle ajateltiin uusia työnjohtajia ja työntekijöitä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Betonirakenteiden vesitiivistys- ja korjausmenetelmiä 

   Alatarvas, Mikko (2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään muovi-injektointia, muovipohjaisten aineiden imeyttämistä, injektointiletkujen käyttöä, sementti-injektointia sekä perustusten ja maaperän vahvistamista injektoimalla. Kyseiset aihepiirit ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • BIM-palvelun tuotteistus 

   Rauhala, Teppo (2018)
   Tämän työn alkusanat on mietitty noin kymmenen vuotta sitten, kun tuli tarve ymmärtää paremmin, miten ja miksi tietomallintaminen BIM tulee muuttamaan alaa. Silloin oli tarve saada laadukkaita suunnitelmia ja tarkempaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Bioanalyytikon rooli suomalaisessa biopankkitoiminnassa: opetusmateriaali bioanalyytikko-opiskelijoille biopankeista 

   Takala, Jasmin (2023)
   Biopankkitoiminta on merkityksellistä lääketieteelliselle tutkimukselle sairauksien ennaltaehkäisyn, hoitojen kehittämisen ja sairauksien patofysiologian selvittämisessä. Biopankkitoiminta mahdollistaa suurten aineistojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Biojalostamon kasvihuonekaasupäästölaskuri 

   Soronen, Lauri (2022)
   Ihmisen toiminnan seurauksena vapautuvat kasvihuonekaasut aiheuttavat ilmastonmuutosta. Ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ilmastotietoisuuden kasvaessa siirrytään kohti vähäpäästöisempää tuotantoa. Tämä edellyttää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Biokaasukäyttöinen CHP-kontti 

   Kivelä, Niilas (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Oulun ammattikorkeakoulussa Circvol-hankkeeseen, jonka tavoitteena on suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa sekä biometaanin käytön edistämistä kuljetus- ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Biomateriaalin termisen tutkimusympäristön perustaminen ja dokumentointi 

   Ollila, Maria (2023)
   Opinnäytetyö toteutettiin insinööritoimisto Carbon Balance Finland Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli perustaa terminen tutkimusympäristö biomateriaalien tutkimista varten. Tutkimuksissa on tarkoitus muuttaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Biomolekyylien kiinnittäminen muovipohjaisten biosensoreiden pinnalle 

   Nikkinen, Timo (2011)
   Opinnäytetyön aihe liittyi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n käynnissä oleviin projekteihin, joissa kehitettiin mikronestekanaviin perustuvia biosensoreita. Työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää mikronestekanavien ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad