- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • General Design Principles and Wind Actions: Comparison between the Eurocode and the Australian Standards 

   Wiik, Susann (2010)
   The subject of this thesis is a comparison between the Eurocode and the Australian Standards, in relation to actions on structures. The focus is on general design principles and wind actions. The aim of this thesis is to ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Gestaatiodiabetes : opas Oulunkaaren kuntayhtymän äitiysneuvola-asiakkaille 

   Karjalainen, Noora; Matinolli, Hanna; Peltoniemi, Laura (2015)
   Gestaatio- eli raskausdiabetes on ensimmäisen kerran raskausaikana todettu sokeriaineenvaihdunnanhäiriö, joka paranee raskauden jälkeen. Raskausdiabetesdiagnooseja tehdään vuosi vuodelta enemmän. Vuonna 2012 diagnooseja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • GI- ja karppausruokaleipien kysyntä ja tarjonta 

   Myllyselkä, Hannele (2011)
   Työn taustalla on nimettömänä pysyttelevän leipomon kiinnostus yleistyviin vähähiilihydraattisiin ruokavalioihin. Sadassa vuodessa leivän kulutus on laskenut kolmannekseen ja terveyteen liittyvät tutkimukset ovat olleet ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Global competencies required by Japanese workers : expectation discrepancies between Japanese employers and foreign business owners in Japan 

   Tsuji, Nozomi (2021)
   According to the National Institute of Population and Social Security Research in Japan, the population in Japan is shrinking from 126 million (2020) to 110 million (2040), consequently affecting the size of the domestic ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Golf-peliavustaja 

   Leppä, Lasse (2014)
   Opinnäytetyössä toteutettiin lisäominaisuuksia olemassa olevaan CaddieON-sovellukseen Android-älypuhelimelle. Tilaajana toimi CaddieON Oy, jolla on tuote golfin pelaajille. Tuotteeseen kuuluu mobiilisovellus, golfranneke, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Goodspeed Roaming -palvelun toteutus Android-alustalle 

   Hakkarainen, Marko (2018)
   Ulkomailla verkkovierailujen aikana tapahtuva datasiirto on aiheuttanut yllätyksen monelle matkaajalle.Muuan muassa Euroopan Unioni reagoi tähän ongelmaan ja on alkanut reguloimaan verkkovierailujen maksimihintaa Euroopan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • GPS Log Analyzer 2.0 

   Laukka, Teemu (2023)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy GPS Log Analyzer 2.0 -ohjelman kehittämiseen, jonka tarkoituksena on analysoida ja käsitellä GPS-lokitietoja Polar Electron laitteista. Uuden version tarve syntyi, koska edellinen versio ei ollut ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • GPS-sovellus QT:llä 

   Limingoja, Mikko (2011)
   Työn aiheena oli GPS-tiedon vastaanottaminen LD-1W-GPS-mokkulasta. Käytettyinä välineinä olivat GPS-mokkula, Bluetooth-mokkula ja Qt Creator. Mokkulalla tarkoitetaan USBmodeemia. Projekti tehtiin yhteistyössä Oulun seudun ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Graafinen ohjeisto perustettavalle yritykselle 

   Indren, Marika (2010)
   Opinnäytetyön idea kehittyi henkilökohtaisesta innostuksesta perustaa lemmikkialan yritys tulevaisuudessa. Tavoitteena oli luoda yritykselle kilpailijoista erottuva ja persoonallinen visuaalinen ilme, joka kertoo yrityksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Graafinen ohjeistus Ukkohalla Snowriders ry:lle 

   Turunen, Pia (2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja toimii Ukkohalla Snowriders ry, joka on Suomen Moottoriliiton alainen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on perustettu 26.2.2009. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on moottoriurheiluharrastuksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Grafiikanpaja Aavan markkinointitutkimus 

   Hiltunen, Heikki (2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli raahelaisen Grafiikanpaja Aavan myynninedistäminen ja tunnettuuden lisääminen Raahen ja Oulun alueella toimiviin yrityksiin. Tavoitteena oli luoda Aavalle uusia yritysasiakkuuksia ja löytää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • GraphQL in Modern JavaScript Development Stack 

   Nguyen, Nghi (2019)
   The thesis has provided the basic knowledge of the modern JavaScript development stack including ReactJS, Apollo Client, Auth0 for the client layer, Apollo Server and Prisma for the server layer. In addition, the thesis ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Green Information Technologies : Implementing Best Practices in Small and Medium Size Business 

   Woldegiorgis, Abiy (2016)
   The purpose of this paper is to present the different practices SMEs follow to adopt green IT. The main aim was to create awareness, provide current information technology solutions for the green cause, and things to ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Green IT solutions at present days 

   Liu, Pengcheng (2013)
   This thesis report is written aims to familiarize the idea and concept of Green computing, discover the facts that makes the trend of Green IT becoming popular and demanded, and figure out the initiatives of different ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • GUI-tyyliopas visuaalisen ilmeen suunnittelun tukena 

   Salmela, Katariina (2022)
   GUI-tyyliopas sisältää ohjeet yrityksen tietojärjestelmän käyttöliittymän tyylistä. Tyylioppaaseen sisällytetään ohjeet tietojärjestelmän käyttöliittymässä käytettävistä väreistä, typografiasta ja tärkeimmistä käyttöliit ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Gunnar de Frumerie: laulusarja Hjärtats sånger 

   Koskela, Markku (2012)
   Opinäytetyöni käsittelee ruotsalaista Gunnar de Frumerietä ja hänen laulusar-jaansa Hjärtats sånger. Opinnäytetyöni aiheeni taustalla on kiinnostukseni Gunnar de Frumerien laulusävellyksiin sekä havaintoni näiden teosten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Haitallisesti päihteitä käyttävän asiakkaan palvelupolku : palvelupolun kehittäminen palvelumuotoilun menetelmällä 

   Paasovaara, Kati (2023)
   Huono-osaisuuden kasautumat, jotka näkyvät yksilön elämässä haavoittuvuutena sekä toimijuuden puutteena omassa elämässä ja yhteiskunnan jäsenenä voi aiheuttaa prosessin, jota kutsutaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Haitalliset ja vaaralliset aineet jätevedenpuhdistamoilla : puhdistusmenetelmän kehittäminen 

   Leinonen, Aira (2017)
   Ympäristöministeriön toimeksiannosta yli 10 000 asukasvastineluvun (AVL) jätevedenpuhdistamoille tehtiin selvitys haitallisista ja vaarallisista aineista jätevesissä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta siihen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Haja-asutusalueen viemäröintityöt 

   Krekola, Aki (2014)
   Opinnäytetyön aiheena on haja-asutusalueen viemäröintityöt. Työssä käydään läpi putkikaivannon toteutus, viemäröintiin liittyvät asennustyöt, työturvallisuus, sekä viemäröintitöihin liittyviä ongelmia. Opinnäytetyö on tehty ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hajautettujen pienautomaatiojärjestelmien tiedonkeruu-, operointi- ja hallintajärjestelmän toteuttaminen 

   Rajala, Teemu (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pajuluoto Engineering Oy:lle, kuinka voitaisiin rakentaa automaatiolaitteiden etähallintaan soveltuva järjestelmä. Tässä työssä perehdytään MQTT-viestintäprotokollan toimintaan, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången är begränsad