- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Haitallisesti päihteitä käyttävän asiakkaan palvelupolku : palvelupolun kehittäminen palvelumuotoilun menetelmällä 

   Paasovaara, Kati (2023)
   Huono-osaisuuden kasautumat, jotka näkyvät yksilön elämässä haavoittuvuutena sekä toimijuuden puutteena omassa elämässä ja yhteiskunnan jäsenenä voi aiheuttaa prosessin, jota kutsutaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Haitalliset ja vaaralliset aineet jätevedenpuhdistamoilla : puhdistusmenetelmän kehittäminen 

   Leinonen, Aira (2017)
   Ympäristöministeriön toimeksiannosta yli 10 000 asukasvastineluvun (AVL) jätevedenpuhdistamoille tehtiin selvitys haitallisista ja vaarallisista aineista jätevesissä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta siihen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Haja-asutusalueen viemäröintityöt 

   Krekola, Aki (2014)
   Opinnäytetyön aiheena on haja-asutusalueen viemäröintityöt. Työssä käydään läpi putkikaivannon toteutus, viemäröintiin liittyvät asennustyöt, työturvallisuus, sekä viemäröintitöihin liittyviä ongelmia. Opinnäytetyö on tehty ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hajautettujen pienautomaatiojärjestelmien tiedonkeruu-, operointi- ja hallintajärjestelmän toteuttaminen 

   Rajala, Teemu (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pajuluoto Engineering Oy:lle, kuinka voitaisiin rakentaa automaatiolaitteiden etähallintaan soveltuva järjestelmä. Tässä työssä perehdytään MQTT-viestintäprotokollan toimintaan, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången är begränsad
  • Hajautetusta hankintatoiminnasta keskitetympään hankintojen johtamiseen 

   Louhelainen, Tiina (2023)
   Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia Oulun kaupungin hankintojen uuden toimintamallin suunnittelun tueksi. Oulun kaupungin hankintojen uutta toimintamallia ollaan parasta aikaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hajunpoistomenetelmät vahinkosaneerauksessa 

   Koskenkorva, Tommi (2013)
   Opinnäytetyössä käsitellään vahinkosaneerauskohteissa yleisimmin käytössä olevia hajunpoistomenetelmiä. Hajuhaittoja rakennuksissa voi aiheuttaa muun muassa mikrobivaurioituneet rakenteet, palovahingoissa noki ja savu, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hakijakokemus ja työnantajamielikuva rekrytointiprosessissa: Case - Specim Oy 

   Lilja, Eeva; Oksanen, Jonna (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa teknologiayrityksen Specim Oy:n hakijakokemusta ja työnantajamielikuvaa yrityksen rekrytointiprosessissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä todenmukaista ja henkilöstön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hakkeen käyttö ja tulevaisuus Oulun seudulla 

   Jetsonen, Allan; Ranta, Eeva (2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Oulun seudulla käytettävät hakemäärät sekä hakkeen käyttökohteet. Hakemäärien ja käyttökohteiden lisäksi kartoitettiin alan tulevaisuuden näkymiä ja siihen vaikuttavia uhkatekijöitä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hakukoneoptimoinnin kehittämistehtävä sisällöntuotannon keinoin 

   Karppinen, Jouni (2021)
   Hakukonenäkyvyyden merkitys kasvaa jatkuvasti kuluttajien ostokäyttäytymisen siirtyessä yhä enemmän verkko-ostamiseen. Lisääntyneen verkko-ostamisen takia myös yritykset on pakotettu siirtymään verkkoon. Verkkokauppojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Halli- ja toimistorakennuksen rakennusteknisten töiden kustannusarvio 

   Kylmänen, Heikki (2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kustannusarvio Oulun Ruskon kaatopaikan lähelle sijoittuvasta halli- ja toimistorakennuksesta. Kustannusarvion tavoiteena on saada rakennushankkeelle arvio todellisista kustannuksista. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hallilaajennuksen ajankohdan laskeminen strategisen suunnitelman mukaisesti urheiluseurassa 

   Lintulahti, Roosa (2024)
   Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli selvittää oululaiselle urheiluseuralle lopullisen hallilaajennuksen mahdollinen ajankohta suhteessa maksavien jäsenten määrään niin, että toiminta pysyy edelleen laadukkaana ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hallinnon tarkastaminen tilintarkastuksessa 

   Bär, Nicole; Härkönen, Noora (2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa jo olemassa olevaa hallinnon tarkastuksen pohjaa niin, että tarkastaminen on helpompaa myös aloittelevalle tilintarkastajalle. Asiakirjaan on tarkoitus sisällyttää huomioitavat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hallinnon tarkastus : Tehtäväpaketti Tilintarkastuksen perusteet -opintojaksolle 

   Keränen, Maria (2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tehtäväpaketti hallinnon tarkastuksesta Tilintarkastuksen perusteet-opintojaksolle. Toimeksiantajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja työn ohjaajana toimi kyseisen opintojakson opettaja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hallintaoikeus ja sen verovaikutukset 

   Lohilahti, Mari (2011)
   Opinnäytetyö käsittelee hallintaoikeutta ja sen verovaikutuksia. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Oulussa. Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön tuloksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hallirakennuksen energiankulutus ja rakenteellisten parannusten kannattavuus 

   Karppila, Mika (2011)
   Rakentamisen energiasäästövaatimusten tiukentuessa energia- ja kannattavuuslaskelmien merkitys rakennustapa päätöksiin kasvaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea arvio hallirakennuksen energiankulutukselle sekä selvittää, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hallirakennuksen kuntoarvio 

   Hietaharju, Jukka (2012)
   Rakennukset tarvitsevat säännöllistä ja oikeaoppista huoltoa ja kunnostamista. Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen helpottamiseksi on kehitetty kaksi tutkimusmenetelmää, joiden avulla saadaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hallirakennuksen muutostöiden rakennesuunnittelu 

   Lohi, Esa (2010)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella puutyöverstas maatilan pääosin ko-nesuojana olleeseen hallirakennukseen, johon sisällytetään puukattilalämmitteinen lämpökeskus. Uudessa tilassa on tarkoitus tehdä koneellisesti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hammaslääketieteen kandidaattien ja suuhygienistiopiskelijoiden kokemuksia tiimityön onnistumisesta opetusterveyskeskuksessa Oulussa 

   Helske, Sini-Meri; Urhonen, Päivi (2010)
   Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kansanterveyslain mukaan jokaisella on oikeus saada yksilöllistä hoitoa ja suun terveydenhuollon alan ammattilaisten tulee vastata tähän kysyntään. Jotta voidaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hammaslääkäriaseman pelkopotilaiden palvelukäytänteiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

   Tantarimäki, Laura (2011)
   Tämä kehittämistehtävä liittyy läheisesti Tekesin rahoittamaan Kilpailuetua palvelumuotoilun keinoin -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää pk-yritysten palveluliiketoimintaosaamista palvelumuotoilun avulla. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hampaiden vaalennus kauneudenhoitoalalla: kauneudenhoitoalalla työskentelevien kokemuksia hampaiden vaalennuksen suorittamisesta 

   Korvinen, Riina (2013)
   Hampaiden vaalennus on noussut parin viime vuosikymmenen aikana yhdeksi suosituimmaksi esteettisen hammashoidon toimenpiteeksi. Aikaisemmin hampaiden vaalennuksen on suorittanut pääsääntöisesti suun terveydenhuollon ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad