- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

Viitteet 1290-1309 / 3055

  • M2-ajoneuvoluokan ajoneuvon rakentaminen ja katsastaminen autoverovapaaksi invataksiksi 

   Heinula, Niko (2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli M2-luokan ajoneuvon eli pienoislinja-auton muutostyö ja katsastus autoverovapaaksi invataksiksi. Työssä perehdyttiin ajoneuvon rakentamiseen kierrätetyillä sisustan osilla kuten istuimilla, seinillä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen monikulttuurisessa ohjaus- ja neuvontatyössä 

   Nguyen, Giang (2022)
   Nykyään sosiaalialan työssä on enemmän mahdollisuuksia kohdata maahanmuuttajia, jotka etsivät ohjausta ja neuvontaa löytääkseen sopivaa polkua kotoutumiseen ja työelämään. Kiinnostus opinnäytetyön tekemiseen nousi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maahantuonnin riskien kartoittaminen 

   Aaltomaa, Sami; Jussi-Pekka, Roope (2017)
   Opinnäytetyö sai alkunsa ideasta tutkia toimeksiantajayrityksen Aseliike Markus Remes Oy:n maahantuontiprosessia ja siihen liittyviä riskejä, kun yritys on tuomassa uutta tuotemerkkiä Suomen markkinoille Etelä-Koreasta. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maalauksista mainoskuviksi: miten Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-taide näyttäytyy nykypäivän mainoskuvissa? 

   Kauppila, Marianne; Iinatti, Emilia (2023)
   Tässä tutkielmassa esittelemme viisi Gallen-Kallelan maalauksiin Aino-taru (1889 ja 1891) ja Lemminkäisen äiti (1897) perustuvaa mainoskuvaa ja tutkimme, kuinka alkuperäisteoksen tarina näkyy nykypäivän mainoksissa. Kuinka ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maalämmitys ja -viilennys suuriin kohteisiin 

   Saukko, Jaakko (2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja vertailtiin uudehkon kiinteistön siirtymistä kaukolämmöstä maalämmön ja -viilennyksen käyttöön. Opinnäytetyön esimerkkikohteena oli toimistorakennus Futura 2, joka sijaitsee Airportparkin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maalämmön ja -viileän käyttö kaukolämpökohteessa 

   Kiuttu, Nikke (2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Arkins Suunnittelu Oy:lle, jolla on toimeksiantona LVIA-suunnitelmien teko Nurmijärven Monitoimitaloon. Nurmijärven Monitoimitalo on tämän opinnäytetyön esimerkkikohde. Opinnäytetyön tavoitteena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maalämpöpumpun toimintamittaukset laboratorio-olosuhteissa 

   Illikainen, Markku (2011)
   Työssä tutkittiin maalämpöpumpun ja siihen kytketyn erillisen kaksoisvaraajan toimintaa ja soveltuvuutta opetuskäyttöön Oulun seudun ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratoriossa. Mittausympäristön lämpötilaolosuhteet ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maan kationinvaihtomääritysmenetelmien testaus 

   Koivula, Joni (2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli testata Suomen Ympäristöpalvelu Oy:lle uutta maan kationinvaihto-kapasiteetin määritysmenetelmää viljavuustutkimuksiin. Työssä määritettiin potentiaalinen ja efektiivinen kationinvaihtokapasiteetti. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maanalaisen kaivoksen vedenpoiston automaation kehittäminen 

   Juuso, Nils Juhan (2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Kittilän kultakaivoksen vedenpoiston automaatiota. Opinnäyte-työ tehtiin kaivoksen vedenpoistojärjestelmän luotettavuuden parantamisen takia. Toimeksianta-jana toimi Agnico Eagle Finland ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maanrakennus E. Majava Oy:n laadunhallintajärjestelmän rakentaminen 

   Paksuniemi, Marika (2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa Maanrakennus E. Majava Oy:lle toimiva ja tarkoituksenmukainen laadunhallintajärjestelmä. Yritys on vähitellen kasvanut, ja sekä ulkoisten että sisäisten tarpeiden vuoksi koettiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maanrakennushankkeen kustannuslaskenta 

   Pitkänen, Pekka (2013)
   Kustannuslaskenta maanrakennushankkeessa on rakentamiseen liittyvä moniosainen työsuoritus, jonka avulla luodaan rakennusosista koostuva kokonaiskustannus. Laskentatyön aloittamisen kanalta tärkein työvaihe on itse hankkeeseen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maanvaraisten lattioiden takuu- ja vastuuaikana havainnoidut ongelmat 

   Uusimaa, Minttu (2014)
   Työn taustalla oli tarve selvittää NCC Rakennus Oy:n takuu- ja vastuuaikana maanvaraisiin lattioihin kohdistuvat ongelmat. Työn tilaajana toimii NCC Rakennus Oy ja yhteyshenkilönä Marjukka Kuittinen-Jussila. Tavoitteena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maatalouskoneen suunnittelu ja 3D-mallinnus 

   Vanhatalo, Miika (2016)
   Insinöörityö tehtiin Siikajoella sijaitsevalle Arttim Oy:lle. Työ on osa tuotesuunnitteluprojektia, jossa valmistetaan jankkurointilaite markkinoitavaksi tuotteeksi yritykselle. Laite on suunniteltu maatalouden käyttöön. Työssä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maatalousyhtymän osakkaasta yrittäjäksi 

   Pihlajamaa, Kullervo (2012)
   Maatalousyhtymän purkaminen tulee ajankohtaiseksi omalla maatilallani lähivuosina, koska veljeni, joka on toinen osakas, tulee luopumaan osuudestaan. Koska yhtymän osakkaat ovat eri-ikäisiä ja minä nuorempana haluan vielä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maatalousyrittäjä sijoittajana 

   Niskanen, Jeremias (2021)
   Sijoittamisessa pääomalle pyritään löytämään tuottava kohde tavoitteena kerryttää varallisuutta pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnalla ennakoidaan tulevaa varallisuuden tarvetta. Sijoittaminen koetaan kuitenkin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maatilan kehittämissuunnitelma 

   Jokitalo, Matias (2023)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on maatilan kehittämissuunnitelma. Maatilalla kasvatetaan maito-rotuisia ja risteytyssonneja terneistä teuraaksi. Kyseisellä maatilalla on pitkään pohdittu, mihin suuntaan tilaa kannattaa kehittää. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maatilayrityksen kannattavuuden kehittäminen 

   Korri, Johannes (2021)
   Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui maitotilan kehittäminen. Työssä käsitellään lypsykarjatilan eri kehittämisvaihtoehtoja tuleville vuosille. Kohdetila sijaitsee Nivalassa. Työn tavoitteena on auttaa kohdetilaa eri vaihtoehtojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången är begränsad
  • Maatilojen kannattavuuden seuranta ja seurannan tarkastelu 

   Yrjänä, Viena (2015)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin johtamistapoja ja työkaluja yritystoiminnassa ja maatiloilla. Opinnäy-tetyössä pyrittiin muodostamaan helppokäyttöiset ja ymmärrettävät mittarit maatalousyritysten toi-minnan ja talouden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maatilojen talousvaikeudet: mallitilan taloudellisen tilanteen kohentaminen 

   Tryyki, Anja (2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella maatilojen talousvaikeuksia, niihin johtaneita syitä ja talousvaikeuksien syntymisprosessia. Lisäksi perehdyttiin maatilan taloudenhallintaan, jonka tehtävänä on tuottaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Magento-verkkokauppateeman toteutus ja WebML-käyttöliittymäsuunnittelu 

   Rosendahl, Riikka (2011)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy käyttöliittymäsuunnitteluun ja ulkoasuteeman toteutukseen Magento-verkkokaupalle WebML-sivunäkymien ja hypertekstimallien avulla. Tavoitteena oli oppia hyödyntämään hypertekstimallinnusta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad