- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

Viitteet 1735-1754 / 3055

  • Paasin esteettömyys heikkonäköisen kokemana 

   Jokinen, Jaakko; Karsikas, Jonne (2013)
   Esteettömyys on tärkeä asia yhteiskunnassa ja muuttuu yhä tärkeämmäksi väestön ikääntyessä. Se luo tasavertaiset mahdollisuudet itsenäiseen toimintaan liikkumis- ja toimintakyvystä riippumatta. Uusia rakennuksia rakennettaessa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • PAH- ja PCB-yhdisteiden uuttaminen Soxtec-laitteistolla 

   Keskipoikela, Joonas (2017)
   Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön Ahma ympäristö Oy:lle Soxtec 2050 -uuttolaitteisto ja löytää menetelmä PAH- ja PCB-yhdisteiden määrittämiseen tuhkasta. Pääpaino oli PAH-yhdisteiden määrityksessä ja sen virhelähteiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paikallavalettujen betoniseinien jälkitöiden hallinta : jälkitöiden vähentäminen 

   Hilakivi, Jouni (2021)
   Valetut betonipinnat ovat hyvin harvoin valmiita pintoja heti betonoinnin jälkeen. Jälkitöihin kuuluvat lähes poikkeuksetta piikkaus, hiominen ja oikaisu tai tasoitus. Näiden töiden suuruusluokkaan ja sitä kautta tulevaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paikallavaluholvien muottijärjestelmien käyttö asuinkerrostalorakentamisessa 

   Tolonen, Viljami (2021)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee paikallavaluholvien muottijärjestelmien käyttöä kerrostalotyömaalla. Työ on tehty As Oy Oulun Kapiteelin ja Antiikvan työmailla. Opinnäytetyö sisältää tärkeitä ja huomioonotettavia asioita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paikannustekniikan soveltaminen naudan aktiivisuuden seurannassa 

   Huovinen, Esa (2011)
   Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa paikannustekniikan soveltamista naudan aktiivisuuden seurannassa. Maatilojen yksikkökokojen kasvaessa yksittäiseen eläimeen kohdistuva suora kontakti vähenee. Käytännössä tämä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paikkatiedon välittäminen matkapuhelinverkossa NFFI-standardilla 

   Hast, Jani; Lamminaho, Marko (2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Naton julkaiseman NFFI-standardin soveltuvuutta paikkatiedon välittämiseen matkapuhelinverkossa. Työ toteutettiin ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyössä kehitettiin prototyyppisovellus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Painalluksen tunnistus sähkömotorisen voiman avulla 

   Lukka, Kim (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli jatkaa yrityksen tekemiä tutkimuksia tunnistuskelalla varustetun aktuaattorin soveltuvuudesta painalluksen tunnistamiseen sekä kehittää soveltuvuusselvitystyyppinen demolaite, joka osaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paineilmakompressorin lämmön talteenotto 

   Jyrkkä, Joonas (2016)
   Työn tilaajana toimi Scanfil Oyj. Työn aiheena on selvittää uuden paineilmakompressorin hukkalämmön hyödyntäminen pesuprosessin veden lämmitykseen. Tällä hetkellä vettä lämmitetään kaukolämmöllä ja työssä selvitetään, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Painelaitetarkastuksen suunnittelu ASU5-ilmakaasutehtaalle 

   Mäkinen, Jarmo (2011)
   Insinöörityö on tehty Air Liquide Finlandin Raahen tuotantolaitokselle. Työn tarkoituksena oli suunnitella painelaitetarkastus ASU 5 –ilmakaasulaitokselle. Kesällä tälle laitokselle tehdään ensimmäinen määräaikaistarkastus. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paineluelvytyksen tekniikka leikkaussaliympäristössä : opetusvideo Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille 

   Tapani, Zhejia; Huusko, Svetlana (2022)
   Mahdollisimman keskeytymätön ja laadukas paineluelvytys voi pelastaa potilaan. Paineluelvytys on laadultaan hyvää, kun se tuottaa mahdollisimman hyvän verenkierron elottomuustilanteessa. Painelun tulee tapahtua oikeasta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Painettavan alfa-amylaasisensorin tuotekehitys 

   Nivakoski, Elise; Saarela, Elisa (2014)
   Stressi on elimistössä vallitseva tila, jossa sopeutumiseen käytettävät voimavarat ovat ylittyneet. Tämä aiheutuu esimerkiksi ihmiseen kohdistuvista haasteista ja vaatimuksista. Stressi on yksi yleisimmistä vaivoista ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Painovoimaisesti ilmastoidun asuinhirsitalon suunnittelu 

   Kivioja, Matti (2015)
   Painovoimaisella ilmanvaihdolla tarkoitetaan ilmanvaihtoa, jossa rakennuksen ilmanvaihto tapahtuu ilman ilmanvaihtokonetta. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilman liike perustuu lämpötila-, ilmanpaine- sekä korkeus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paketointilinjan tuotantotehokkuuden parantaminen 

   Ahtola, Jenni (2023)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaalla leikattujen kelatuotteiden (LKT) osastolla. Tavoitteena oli selvittää syyt merkittävimpien häiriötekijöiden taustalla ja määrittää keinoja paketointilinja 3:n ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Pakkauskoneen tuotekehitys 

   Jakonen, Joonas (2014)
   Työn aiheena on pakkauskoneen tuotekehitys. Profiilikeskus Oy:n uuden tuo-teinnovaation ja prototyypin pohjalta suunniteltiin uusi peltituotteiden pakkauskone, ottaen huomioon koneen ja sen osien valmistettavuuden ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmän terminen käyttäytyminen 

   Juntunen, Susanna (2023)
   Tulossa oleva Tier 5 -lainsäädäntö tuo tullessaan tiukemmat päästörajat erityisesti NOx-päästöille, jotka uhkaavat ylittää päästörajansa jo kylmäkäynnistyksen jälkeisenä aikana. NOx-päästöjä vähentävät SCR-reaktiot tarvitsevat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paljollako pannaan? : Kirjallisuuskatsaus suomalaiseen vastikkeelliseen seksiin ja seksuaalisen kaltoinkohtelun aiheuttamiin terveysvaikutuksiin 

   Halmesmäki, Sanna; Kiviniemi, Maaret (2017)
   Vastikkeellinen seksi on seksuaalipalveluiden ostamista alaikäiseltä vastinetta vastaan, joita voivat olla esimerkiksi raha, tavarat, vaatteet, päihteet tai paikka, jossa voi olla yön yli. Vastikkeellisen seksin ostaminen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palkanlaskennan sisäinen hinnasto kohdeyritykselle 

   Kaikkonen, Anna-Katarina; Lehtola, Marko (2013)
   Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantajan toiveesta heidän henkilökunnan työnteon avuksi. Toimeksiantaja on Suomessa toimiva tilitoimistoalan yritys, joka tarjoaa kaiken kokoisille asiakasyrityksille mahdollisuuden ulkoistaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palkanlaskennan ulkoiset sidosryhmät ja työohjeen laadinta 

   Kniazeva, Iuliia (2018)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kasvavalle konserniyritykselle, joka tarvitsi palkanlaskennan työohjeen. Työohjeen avulla haluttiin helpottaa uuden työntekijän tai harjoittelijan perehdytystä palkanlaskennan työtehtäviin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palkanlaskentaprosessin kehittäminen kohdeyrityksessä 

   Sorri, Jenna (2013)
   Tämän opinnäytetyön avulla pyrittiin kehittämään kohdeyrityksen palkanlaskentaprosessia, joka on jo pitemmän aikaa vienyt liikaa resursseja yritykseltä. Kohdeyritys on Pohjois-Suomessa toimiva henkilöstöpalveluita tarjoava ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palkanlaskentaprosessin osaamistarpeet: tilitoimisto X 

   Poropudas, Hanna (2023)
   Teknologinen kehitys muokkaa palkanlaskentaprosessia ja robotiikan hyödyntäminen on arkipäivää. Lisäksi muuttunut työelämä muovaa palkkahallinnon työnkuvaa. Palkanlaskennan osaamisvaatimukset ovat kasvaneet järjestelmä- ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad