- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

Viitteet 2959-2978 / 3055

  • Water supply system in Petrozavodsk and Oulu 

   Dubatova, Anastasia (2010)
   This thesis aims to find the differences and similarities of water supply in Petrozavodsk and Oulu. In addition, it discusses what there is to learn. In the work, you learn more about water resources in Russia and Finland, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • WDS-käyttöjärjestelmäjakelu ja WSUS-päivityspalvelimen käyttöönotto ja hallinta 

   Järvenpää, Joni (2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Windows Deployment Service- ja Windows Update Service -palvelimien käyttöönottoa ja konfigurointia. Työn toimeksiantajana toimii Data Group Oulu. Opinnäytetyön idea syntyi yrityksen ympärillä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Web-pohjainen laiterekisterisovellus 

   Aikioniemi, Simo (2018)
   Opinnäytetyön tavoite oli luoda alustariippumaton verkkosovellus laiterekisteritietojen ylläpitämiseen. Laitetietojen ylläpidon tuli tapahtua helposti ja mahdollistaa laitteiden elinkaaren seuranta. Sovelluksen käytön tuli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Web-pohjainen tietokantasovellus omaisuuden jakoon 

   Ahola, Lauri (2011)
   Osuuskunta IT-Parkki oli kiinnostunut mahdollisuudesta tarjota web-sovellus omaisuuden jakoon. Varsinaisesti omaisuuden jakoon suunnattuja apuohjelmia ei tiedetty olevan saatavilla ja sovellus sopisi luonteeltaan hyvin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Web-pohjaisen vuokrauspalvelun suunnittelu ja toteutus 

   Hyvönen, Ville (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa mökinvuokrausjärjestelmä, joka olisi yksinkertainen vaihtoehto mökinvuokraajille laittaa mökkinsä myyntiin verkossa. Tilaajana toimi SHJ Group Oy. Järjestelmän perusideana on, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Web-pohjaisten projektinhallintatyökalujen kartoitus ja arviointi 

   Tervola, Anu (2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on web-pohjaisten projektinhallintatyökalujen kartoitus ja arviointi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö. Työkalujen kartoituksessa ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Web-sivujen suunnittelu ja toteutus lääkäripalvelulle 

   Nirhola, Simo; Parviainen, Ilari (2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on Web-sivuston suunnittelu ja toteutus Lääkäripalvelu Polarmed Oy:lle. Sivustojen tarkoituksena on antaa informaatiota lääkäreistä, jotka ovat Lääkäripalvelu Polarmed Oy:n palveluksessa. Sivusto ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Web-sivuston kehittäminen Squarespace-julkaisujärjestelmällä 

   Kuvaja, Henna (2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Squarespacen mahdollisuuksia julkaisujärjestelmänä. Opinnäytetyössä käydään läpi Squarespacen perustoiminnot sekä selvitetään, onko siinä tarvittavat ominaisuudet keskivertoyrityksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Web-sovelluksen automaattinen testaus 

   Montonen, Mikko (2011)
   Opinnäytetyönä toteutetaan hakutoiminnallisuus Verkkoasema Oy nimisen yrityksen julkaisujärjestelmään. Lisäksi kyseinen toiminnallisuus testataan hyödyntämällä automaattisen testauksen työkalua. Työn tavoitteena on tehdä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • WebAssembly Micro Runtimen käyttö laiteläheisessä testauksessa 

   Karjalainen, Mari (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää tilaajalle testisovelluksia WebAssembly Micro Runtime -ajoympäristöä hyödyntäen sekä tutkia tätä ajoympäristöä ja sen ominaisuuksia. WebAssembly Micro Runtime on mikrokontrollereille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Website development for Känkky : Online interactive map for restaurant search 

   Doan, Nhung (2017)
   This thesis was commissioned by Mekiwi Oy. Mekiwi Oy is a one-stop place for digital resolution. Their service includes many software related things from game development to graphic design, UI/UX design and web development. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Website Development using Wordpress 

   Bhandari, Sudip (2018)
   This thesis is to give an idea of developing website using WordPress, the easiest, user-friendly, responsive and popular content management system (CMS) in this current era of information technology. This website is developed ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Website for Boji 

   Riikonen, Simo (2022)
   Nowadays websites have become more of a necessity even for a small business to have, a business without website might even rise some red flags. In the past it might’ve been that you only needed a Facebook profile to reach ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Weela FysioTrainer: kokonaisvaltaisen hyvinvoinninvalmentaja 

   Hirvaskari, Sanna; Hyvärinen, Heidi (2014)
   Julkaistu versio on karsittu versio opinnäytetyöstä, muilta osin työ on salainen. Työssä on luettavana vain aihealueet, jotka ovat tällä hetkellä julkista tietoa. Koko työ on palautettu kokonaisuudessaan hankkeen omistajalle ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Windows 7 and Linux Mint : Evaluation of basic actions from student's perspective - case study 

   Kukkula, Sonja (2015)
   It is important to have alternatives in everyday life to have best of everything and this is also true while selecting operating system. Windows being only chargeable operating system and Microsoft ending support for Windows ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Wireless Systems in Greenhouse 

   Helppikangas, Antero (2011)
   In this thesis greenhouse automation is approached with a total control of a greenhouse. Wireless systems are essential to achieve success. Cables are expensive to install, difficult to move and hinder the normal use of a ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Work welfare activites' attractiveness from business customers' point of view 

   Jauhojärvi, Annika (2016)
   This thesis is made as a case study for an Oulu based indoor activity park. The case company also organizes work welfare activity services for business customers. The objective of this thesis is to determine what kind of ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Worker Pohjois-Suomi Oy:n vuokratyöntekijöiden työhyvinvointi 

   Mehtälä, Jonna (2022)
   Henkilöstöpalvelualalla työhyvinvointi ei ole niin yksiselitteinen asia kuin muissa yrityksissä, koska työntekijän työnantajayritys on eri kuin yritys, missä työntekijä toteuttaa työn. Tutkin opinnäytetyössäni toimeksian ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Workflow analysis of invoicing process for Mitta Oy 

   Honkala, Matti (2011)
   Business Processes can be described as a series of activities which utilize the resources of the company for performing certain activities in order to keep the company's business running. Business Process improvement ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Working as a DevOps engineer in an established company 

   Väisänen, Markus (2021)
   Opinnäytetyöni aikana työskentelen Tieto Evry Oy- nimisessä yrityksessä ohjelmistokehittäjänä. Kymmenen viikon kokemukseni on tiivistetty aihepiireittäin. Työnkuvan keskeisenä osana on palvelu nimeltä 'message delivery ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad