Uusimmat viitteet

 • Testauslaite tehdastesteihin 

  Lumme, Lassi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä työ on tehty Cargotec Finland Oy:n Tampereen yksikölle Kalmarille. Työn aiheena oli tehdastesteihin tarkoitetun testauslaitteen prototyypin suunnittelu ja toteutus. Myös testauksesta saatavien tulosten raportointi ...
 • Autonomiset sukeltavat robotit pähkinänkuoressa 

  Saarivirta, Marjariitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuustutkimus autonomisesti sukeltavista roboteista eli Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää viimeisimmät sukeltavien robottien ...
 • Arkkileikkurin sähköistyksen ja automaation dokumentointi 

  Ruippo, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehtävänä arkkileikkurin muutosta ja mahdollisista muutoksista johtunut dokumentaation päivitys. Opinnäytetyö itsessään pitää sisällään käytetyistä väylistä perustietoa teknisen osuuden arkaluontoisuuden vuoksi.
 • Sähkösuodattimen tuhkankuljetuksen logiikan uusiminen 

  Tattari, Eetu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella vanhan Siemens S5 logiikan vaihto uudempaan Siemens S7 logiikkaan sähkösuodattimen tuhkankuljetuksessa. Työ tehdään Porin Prosessivoiman Kaanaan voimalaitoksen Pyroflow-kattilaa ...
 • Konenäön käyttö suuren kappaleen paikoitukseen 

  Salo, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selvitys konenäön käytettävyydestä isojen kappaleiden paikoittamiseen Rejlers Finland Oy:n asiakkaan tuotannossa. Kappaleiden keskikohtaan on piirretty viiva, josta kappaleen ...
 • Muuntopiirikohtaisen vertailumittauksen hyödyntäminen mittauksen laadunvarmistuksessa 

  Heinonen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkitaan muuntopiirikohtaisen vertailumittauksen eri mahdollisuuksia sekä selvitetään kustannushyötylaskelmaa eli miten tekninen toteutus olisi järkevä tehdä ja mitkä hyödyt ovat saavutettavissa. Kuinka tuloksia ...
 • Valmet DNA I/O-liityntöjen elinkaaripäivityssuunnitelma 

  Kuivala, Tuomo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Boliden Harjavalta Oy:n automaatiojärjestelmän vanhojen I/O-liityntöjen korvaamista uudemmalla tekniikalla. Valmistaja on ilmoittanut nykyisen I/O-liityntätyypin elinkaaren päättymisestä, ...
 • Puunkyllästyslinjan automatisoinnin toteutussuunnitelma 

  Rosnell, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toteutussuunnitelma painekyllästämön kyllästyslinjan automaation modernisoinnista. Kyseisessä kyllästämössä on kolme muutakin linjaa, joiden ohjausjärjestelmät oli jo aiemmin modernisoitu. ...
 • Tuotteen aseman määrittäminen laskurikortilla 

  Pihanen, Miika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena tutkittiin moottorin antamien pulssien laskennan erillisellä laskurikortilla hyödyntämistä renkaan paikoituksessa kuljettimella. Työssä tutustuttiin Rexroth logiikkaohjaimen ominaisuuksiin ja ...
 • Elinkaarikustannuksen optimointi taajuuskäytöillä 

  Alhola, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin kehityspotentiaalia hyödyntävä prosessin muutos. Muutoksessa sopeutettiin nykyinen prosessi hyödyntämään olemassa olevaa prosessiputkisto- ja -konesijoittelua uudella tavalla. Muutoksen myötä ...
 • 400 KV VOIMALINJAN MAADOITUKSEN VARMENTAMINEN 

  Hallikainen, Aapo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suurjännitevoimalinjan maadoitus on suunniteltava ja toteutettava erityisen kattavasti ja huolellisesti. Voimalinjalla mahdollisesti tapahtuva vikatilanne ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Työn tärkeimpänä ...
 • Lääkintätilojen käyttöönottomittaus 

  Ruotsalainen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on lääkintätilojen sähköasennusten käyttöönottomittaus. Työ tehtiin Satakunnan keskussairaalan uudessa E-rakennuksessa. Työn tarkoituksena oli suorittaa käyttöönottomittaukset ja niiden dokumentointi. ...
 • 3D-kameran ja yhteistyörobotin käyttö konenäkösovelluksessa 

  Jantunen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin kevyiden kappaleiden tunnistus- ja poimintamenetelmä, kun kappaleet sijaitsevat laatikossa erilaisissa satunnaisissa asennoissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten 3D-kuvausta ...
 • Kiinteistötekniikan hälytysten siirto GSM-puhelimeen tekstiviestinä 

  Sundell, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Harjavallan terveyskeskuksen kiinteistötekniikkaan liittyvien hälytysten välittäminen edelleen tekstiviestinä. Valvomon tietokone vaihdettiin uuteen sekä järjestelmään liitettiin GSM-modeemi. ...
 • Lämpötilamittaukset Arduinolla 

  Aalto, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli määritellä tarvittava laitteisto Arduinolla suoritettavaa lämpötilamittausta varten ja saatujen mittaustietojen tallentamiseksi.

Näytä lisää