• 3D short animation utilizing distributed computing 

   Haaranen, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this study was to create a short 3D animation for Open Rendering Environment (ORE) project. The most significant result of ORE project is a web service called www.renderfarm.fi where volunteers can donate ...
  • 3D-grafiikan hyödyntäminen yritysvideossa 

   Inkeroinen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, millä aloilla 3D-grafiikkaa voidaan hyödyntää. Tarkoituksena oli myös selvittää 3D-grafiikan käyttämisen etuja ja ongelmia. Lisäksi otettiin selvää, mihin suuntaan ala on kehittymässä ...
  • 3D-grafiikkamoottori mobiililaitteille 

   Vahlman, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä käydään läpi mobiililaitteille suunnatun yksinkertaisen 3D-grafiikkamoottorin suunnittelu ja toteutus käyttäen OpenGL ES -rajapintaa. Työssä esitellään grafiikkamoottorin toteutuksessa käytettyjä ...
  • 3D-grafiikkamoottorin toteutus 

   Seppä, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa reaaliaikaista kolmiulotteista tietokonegrafiikkaa piirtävä grafiikkamoottori. Grafiikkamoottorin oli tuettava erilaisia kolmiulotteisuutta ja realistisuutta korostavia tekniikoita. Työn ...
  • 3D-hahmon mallinnus, teksturointi ja animointi 

   Leinonen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä 3D-mallinnukseen tekemällä hahmo ja luoda selkeä kuvaus hahmon teon prosesseista ja vaiheista. Työssä esitellään hahmon luonnin vaiheita sekä tekniikoita ja pyritään selventämään, ...
  • 3D-kaupungin suunnittelu ja toteutus osana WebGL-multimediasovellusta 

   Sissala, Erik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 3D-kaupunki osana interaktiivista multimediasovellusta, joka hyödyntää WebGL-tekniikkaa. WebGL-tekniikan avulla verkkoselaimiin saadaan 3D-grafiikkaa ilman ...
  • 3D-mallien hyödyntäminen urheiluseuran mediailmeessä 

   Silventoinen, Jaro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, miten 3D-malleja voitaisiin hyödyntää urheiluseuran mediailmeessä. Urheiluseura oli helmikuussa 2013 perustettu amerikkalaista jalkapalloa III-divisioonassa pelaava joukkue. Ratkaisua ...
  • 3D-tulostimen käyttötestaus ja sovelluksen valmistus 

   Pulkkinen, Mauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa pursotustekniikkaa käyttävän 3D-tulostuksen prosessia mallintamisesta valmiiseen kappaleeseen saakka. Tarkoituksena oli selvittää, voidaanko 3D-tulostusta yhdistää langattomaan ...
  • 3G:n rakenne ja tietoturva 

   Tuominen, Antti Johannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tavoitteena oli kerätä tietoa 3G:n yleisestä rakenteesta sekä käyttäjäkohtaisesta tietoturvasta. 3G-verkot ovat osa jokapäiväistä toimintaa, joten insinöörityön aihe on erittäin ajankohtainen. Aiheeseen ...
  • @450-verkko langattomassa M2M-käytössä 

   Lehtonen, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutustua CDMA-teknologialla toimivaan @450-verkkoon ja selvittää sen soveltuvuutta langattomien M2M-sovellusten ja laitteiden käyttöön. Työssä keskityttiin @450-verkon käyttämään CDMA-teknologiaan ...
  • @450-verkon loppukäyttäjän antenniratkaisut 

   Lehtomäki, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkinnan kohteena ovat @450-langattoman laajakaistan antennit päätelaitteisiin. Antennit valittiin tutkimukseen mukaan neljästä eri ryhmästä jotka ovat suunta-antennit, ympärisäteilevät antennit, sisä-antennit ja ...
  • 4G Mobile Network Efficiency Improvement Using Small Object Caching and Speedy Protocol 

   Kallio, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is the most widely used application layer protocol today. It is easy to realise because every time a Web connection is opened, HTTP protocol is used over Transmission Control Protocol ...
  • 5G in Finland 

   Leinonen, Jami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis describes about 5G and studies what new it brings and how it is better than the previous telecommunication generation. Firstly, explains when 5G research began presents main user cases and how the new services, ...
  • 5G Suomessa 

   Rosenblad, Jon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää, millaista muutosta ja kehitystä 5G tuo maailmaan ja millä aikataululla 5G-verkko on kuluttajien ja yritysten saatavilla sekä mihin nopeuksiin sillä voidaan päästä oikeassa maailmassa ...
  • 7signal-verkonvalvontajärjestelmän 802.11ac-standardin käyttöönotto, määrittely ja verkonvalvonnan raportointi 

   Vanhanen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä perehdyttiin langattomien lähiverkkojen teoriaan, käytännön toimintaan ja palvelunlaadun seurantaan. Palvelunlaadun seurantaan käytettiin 7signal Sapphire -järjestelmää. Tavoitteena oli asentaa 7signal ...
  • 802.11n - suunnittelu, mittaus ja analysointi 

   Ruohonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä käsitellään uutta langattoman verkon standardia IEEE 802.11n. Aluksi kerrotaan standardin historiaa. Sijoittumista tietotekniikkaan taustoitetaan toisessa luvussa. Tästä jatketaan uusien ja aikaisempienkin ...
  • A Product Pricing Comparison Model and Data Visualization for Online Retailers 

   Menghwar, Parmanand (2019)
   As the internet continues to progress and online shopping is growing rapidly, more and more people are using internet to buy products and services. In online shopping consumers and retailers are always looking for a ...
  • A/B-käyttäjätestauksen suunnittelu 

   Liljeblad, Bror-Alex (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella A/B-testauksen soveltuvuutta yrityksen asiakas-viestintätiimin arkeen yhden viestintäkanavan, henkilökohtaisten asiakasviestien tapauksessa.
  • Aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen laatuun vaikuttavat tekijat 

   Grotell, Kjell (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä tehtiin selvitys aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen osavärien kohdis-tuvuuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä jatkuvasti kiristyvien laatuvaatimusten vuoksi. Työssä vertailtiin konventionaalista ...
  • Aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen laatuun vaikuttavat tekijät 

   Grotell, Kjell (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä tehtiin selvitys aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen osavärien kohdistuvuuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä jatkuvasti kiristyvien laatuvaatimusten vuoksi. Työssä vertailtiin konventionaalista ...